Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết Website
  • Chưa thiết lập Site cần kết nối
  • Chưa thiết lập List cần kết nối
  • Chưa chọn column để lưu trữ dữ liệu
  • Chưa chọn mode để render dữ liệu

Vui lòng cấu hình.

​​
  CƠ CẤU TỔ CHỨC

 sdtc.png


 

          Ban lãnh đạo.

 

                                                                                    GIÁM ĐỐC​

                                                                               Thanhbh.png

                                                                             Ông Bùi Huy Thành​


                 

 

 

 


 

 

 Các Phó giám đốc​                                                                   

 
 
anh son pgd.png
 
 
                        Ông Ngô Thế Tùng                     Ông Nguyễn Tiến Sơn                        Ông Phạm Tường Độ
 

  

STT

Họ và tên

 

Chức ​danh

​​

Số điện thoại

Hộp thư công vụ

1

Bùi Huy Thành

Giám đốc

0913493719

Thanhbh.sct@daknong.gov.vn

2

Ngô Thế Tùng

Phó giám đốc

0914 144 665

Tungnt.sct@daknong.gov.vn

3

Phạm ​Tường Độ.

Phó giám đốc

0913 411 437​

Dopt.sct@daknong.gov.vn​

4

Nguyễn Tiến Sơn

Phó giám đốc

 0905 062 669

Sonnt.sct@daknong.gov.vn

Văn phòng Sở

STT

Họ và tên

Chức danh

Số điện thoại

Hộp thư công vụ

1

Phạm Chung

Chánh Văn phòng

0913437259

Chungp.sct@daknong.gov.vn

2

Đặng Xuân Dũng

Phó Chánh Văn phòng

0903511961

Dungdx.sct@daknong.gov.vn

3

Lê Nguyên Sinh

Phó Chánh Văn phòng​

0935554949

Sinhln.sct@daknong.gov.vn

4

Nguyễn Thị Thanh Thuý

Chuyên viên

0902837667

Thuyntt.sct@daknong.gov.vn

5

Nguyễn Thị Thu Thương

Văn Thư

0982690799

Thuongntt.sct@daknong.gov.vn

6

​Trần Minh Lâm

Chuyên viên

0912 249 398

lamtm.sct@daknong.gov.vn

7

Nguyễn Văn Mỹ

Chuyên viên

0905 436 917

Mynv.sct@daknong.gov.vn

Phòng Kế hoạch – Tài chính

STT

Họ và tên

Chức danh

Số điện thoại

Hộp thư công vụ

1

Nguyễn Thị Việt Hương

Trưởng phòng

0979 381 554

Huongntv.sct@daknong.gov.vn

2

Đặng Hồng An

Chuyên viên

0975 775 545

Andh.sct@daknong.gov.vn

3

Phùng Quang Minh

Phó Trưởng phòng

0948 209 179

minhpq.sct@daknong.gov.vn

4

Nguyễn Thế Phương

Chuyên viên

01237 001 199

phuongnt.sct@daknong.gov.vn

5

Lục Thị Thu Hương​

Chuyên viên

0987 692 339​

Huongltt.sct@daknong.gov.vn

Thanh Tra

STT

Họ và tên

Chức danh

Số điện thoại

Hộp thư công vụ

1

Võ Trung Kiên

Chánh Thanh tra

0986  933 027

Kienvt.sct@daknong.gov.vn

2

Trịnh Văn Ngọc

Phó Chánh Thanh tra

0975 011 668

ngoctv.sct@daknong.gov.vn​

3

Nguyễn Thị Bích Vân​

Thanh tra viên

094410 348

vanntb.sct@daknong.gov.vn

Phòng Kỹ Thuật- An toàn Môi trường

STT

Họ và tên

Chức danh

Số điện thoại

Hộp thư công vụ

1

Trương Văn Dũng

Trưởng phòng

0982 223 441

Dungtv.sct@daknong.gov.vn

2

Tôn Thất Nhật Sinh

Phó Trưởng phòng

0983 487 593

Sinhttn.sct@daknong.gov.vn

3

Trương Thị Mỹ Hoa

Chuyên viên

0973 854 548

Hoattm.sct@daknong.gov.vn

4

Trần Văn Thuấn

Chuyên viên

0984 048 754

Thuantv.sct@daknong.gov.vn

5

Nguyễn Thị Phượng

Chuyên viên

 

Phuongnth.sct@daknong.gov.vn

6

Nguyễn Hồng Nhân

Chuyên viên

0905 191 869

Nhannh.sct@daknong.gov.vn

Phòng Quản lý Công nghiệp

STT

Họ và tên

Chức danh

Số điện thoại

Hộp thư công vụ

1

Trần Ngọc Thành

Trưởng phòng

0905 017 567

Thanhtn.sct@daknong.gov.vn

2

Ngô Quốc Phong

Phó Trưởng phòng

 0976 340 268

 0979 689 879

Phongnq.sct@daknong.gov.vn

3

Lê Như Thạnh

Chuyên viên

01683 973 333

Thanhln.sct@daknong.gov.vn

4

Đặng Thị Lượt

Chuyên viên

0984 166 492

luotdt.sct@daknong.gov.vn

5

Nguyễn Thành Đại

Chuyên viên​

0905 920 039​​

Daint.sct@daknong.gov.vn

Phòng Quản lý Điện năng 

STT

Họ và tên

Chức danh

Số điện thoại

Hộp thư công vụ

1

Võ Công Tuấn

Trưởng phòng

 0914 329 295

Tuanvc.sct@daknong.gov.vn

2

Bùi Duy Thành

Phó Trưởng phòng

 0983 544 320

Thanhbd.sct@daknong.gov.vn

3

Nguyễn Mạnh Hà

Chuyên viên

 0944 825 299

Hanm.sct@daknong.gov.vn

4

Phan Thanh Huy

Chuyên viên

 0942 810 082

Huypt.sct@daknong.gov.vn

5

Phạm Châu Hồng Thắm

Chuyên viên

 0916 140 780

Thampch.sct@daknong.gov.vn

Phòng Quản lý Thương mại

STT

Họ và tên

Chức danh

Số điện thoại

Hộp thư công vụ

1

Lê Minh Tuấn

Trưởng Phòng

0905 448 182

Tuanlm.sct@daknong.gov.vn

2

Hạ Ngọc Thư

Phó Trưởng phòng

0905 326 695

Thuhn.sct@daknong.gov.vn

3

Nguyễn Thị Thanh Huyền

Phó Trưởng phòng

0125 450 1975

Huyenntt.sct@daknong.gov.vn

4

Đặng Kim Cường

Chuyên viên

0935 246 368

Cuongdk.sct@daknong.gov.vn

5

Nguyễn Tấn Kiệt

Chuyên viên

0984 303 000

Kietnt.sct@daknong.gov.vn

6

Nguyễn Thị Ly Ly

Chuyên viên​

​01643387268

lyntl.sct@daknong.gov.vn


 ​
​​

        Trung Tâm Khuyến công - Tư vấn và Phát triển công nghiệp

​         ​Chi cục Quản lý thị trường​

        Trung tâm Xúc tiến thương mại

 

 

  • Đăk Nông - Cơ hội đầu tư 1
  • Văn nghệ chào mừng đại hội Đảng