Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết Website
  • Chưa thiết lập Site cần kết nối
  • Chưa thiết lập List cần kết nối
  • Chưa chọn column để lưu trữ dữ liệu
  • Chưa chọn mode để render dữ liệu

Vui lòng cấu hình.

​​
  CƠ CẤU TỔ CHỨC
Sơ đồ.png
 
GIÁM ĐỐC
ông Bùi Huy Thành.png 
 
Ông Bùi Huy Thành

 

 PHÓ GIÁM ĐỐC
 
Ông Ngô Thế Tùng.jpg                       PGĐ Sơn.png                     PGĐ Độ.jpg
                                                       
                       Ông Ngô Thế Tùng                            Ông Nguyến Tiến Sơn                         Ông Phạm Tường Độ
 
Ban Giám đốc
STT
Họ và tên
 
Chức danh
​​
Số điện thoại
Hộp thư công vụ
1
Bùi Huy Thành
Giám đốc
0913493719
Thanhbh.sct@daknong.gov.vn
2
Ngô Thế Tùng
Phó giám đốc
0914 144 665
Tungnt.sct@daknong.gov.vn
3
Phạm Tường Độ.
Phó giám đốc
0913 411 437
Dopt.sct@daknong.gov.vn
4
Nguyễn Tiến Sơn
Phó giám đốc
 0905 062 669
Sonnt.sct@daknong.gov.vn
Văn phòng Sở
STT
Họ và tên
Chức danh
Số điện thoại
Hộp thư công vụ
1
Phạm Chung
Chánh Văn phòng
0913437259
Chungp.sct@daknong.gov.vn
2
Đặng Xuân Dũng
Phó Chánh Văn phòng
0903511961
Dungdx.sct@daknong.gov.vn
5
Nguyễn Tấn Kiệt
Chuyên viên
0984 303 000
Kietnt.sct@daknong.gov.vn
5
Nguyễn Thị Thu Thương
Văn Thư
0982690799
Thuongntt.sct@daknong.gov.vn
6
Trn Minh Lâm
Chuyên viên
0931 60 20 30
lamtm.sct@daknong.gov.vn
7
Nguyễn Văn Mỹ
Chuyên viên
0905 436 917
Mynv.sct@daknong.gov.vn
​8 Phạm Ngọc An​ Lái xe​ 0946 229 444​
Phòng Kế hoạch – Tài chính
STT
Họ và tên
Chức danh
Số điện thoại
Hộp thư công vụ
1
Nguyễn Thị Việt Hương
Trưởng phòng
0979 381 554
Huongntv.sct@daknong.gov.vn
2
Lê Nguyên Sinh
Phó Trưởng phòng
0935554949
Sinhln.sct@daknong.gov.vn
3
Lục Thị Thu Hương
Chuyên viên

0987 692 339

huongltt.sct@daknong.gov.vn
4
Phùng Quang Minh
Phó Trưởng phòng
0948 209 179
minhpq.sct@daknong.gov.vn
Thanh Tra
STT
Họ và tên
Chức danh
Số điện thoại
Hộp thư công vụ
1
Võ Trung Kiên
Chánh Thanh tra
0986  933 027
Kienvt.sct@daknong.gov.vn
2
Trịnh Văn Ngọc
Phó Chánh Thanh tra
0975 011 668
ngoctv.sct@daknong.gov.vn
3
Nguyễn Thế Phương
Chuyên viên
01237 001 199
phuongnt.sct@daknong.gov.vn
4
Nguyễn Thị Bích Vân
Thanh tra viên
0942 410 348
vanntb.sct@daknong.gov.vn
Phòng Kỹ Thuật- An toàn Môi trường
STT
Họ và tên
Chức danh
Số điện thoại
Hộp thư công vụ
1
Trương Văn Dũng
Trưởng phòng
0982 223 441
Dungtv.sct@daknong.gov.vn
2
Tôn Thất Nhật Sinh
Phó Trưởng phòng
0983 487 593
Sinhttn.sct@daknong.gov.vn
3
Trương Thị Mỹ Hoa
Chuyên viên
0973 854 548
Hoattm.sct@daknong.gov.vn
4
Trần Văn Thuấn
Chuyên viên
0984 048 754
Thuantv.sct@daknong.gov.vn
6
Nguyễn Hồng Nhân
Chuyên viên
0905 191 869
Nhannh.sct@daknong.gov.vn
Phòng Quản lý Công nghiệp
STT
Họ và tên
Chức danh
Số điện thoại
Hộp thư công vụ
1
Trần Ngọc Thành
Trưởng phòng
0905 017 567
Thanhtn.sct@daknong.gov.vn
2
Ngô Quốc Phong
Phó Trưởng phòng
 0976 340 268
 0979 689 879
Phongnq.sct@daknong.gov.vn
3
Nguyễn Thị Phượng
Chuyên viên
 
Phuongnth.sct@daknong.gov.vn
4
Đặng Thị Lượt
Chuyên viên
0984 166 492
luotdt.sct@daknong.gov.vn
5
Nguyễn Thành Đại
Chuyên viên
0905 920 039​​
Daint.sct@daknong.gov.vn
Phòng Quản lý Năng Lượng
STT
Họ và tên
Chức danh
Số điện thoại
Hộp thư công vụ
1
Võ Công Tuấn
Trưởng phòng
 0914 329 295
Tuanvc.sct@daknong.gov.vn
2
Bùi Duy Thành
Phó Trưởng phòng
 0983 544 320
Thanhbd.sct@daknong.gov.vn
3
Nguyễn Mạnh Hà
Chuyên viên
 0944 825 299
Hanm.sct@daknong.gov.vn
4
Phan Thanh Huy
Chuyên viên
 0942 810 082
Huypt.sct@daknong.gov.vn

 

Phòng Quản lý Thương mại
STT
Họ và tên
Chức danh
Số điện thoại
Hộp thư công vụ
1
Lê Minh Tuấn
Trưởng Phòng
0913 333 120
Tuanlm.sct@daknong.gov.vn
2
Hạ Ngọc Thư
Phó Trưởng phòng
0905 326 695
Thuhn.sct@daknong.gov.vn
3
Nguyễn Thị Thanh Huyền
Phó Trưởng phòng
0125 450 1975
Huyenntt.sct@daknong.gov.vn
4
Nguyễn Thị Ly Ly
Chuyên viên
01643387268

5
Lê Như Thạnh
Chuyên viên
01683 973 333
Thanhln.sct@daknong.gov.vn


 
 

 

 

  • Đăk Nông - Cơ hội đầu tư 1
  • Văn nghệ chào mừng đại hội Đảng