HĐ Đảng - Đoàn thể
Kết quả công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Sở Công Thương năm 2020 30/12/2020

Trong năm 2020, Đảng bộ Sở Công Thương Đắk Nông đã bám sát chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên, tích cực triển khai, thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm được đề ra. Những kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng gắn với triển khai hiệu quả nhiệm vụ chuyên môn đã góp phần quan trọng chào mừng Đại hội Đảng các cấp tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đoàn Thanh niên Sở Công Thương tổ chức Tết Trung thu năm 2020 cho các cháu thiếu nhi tại Bon Bupah 02/10/2020

Ngày 01/10/2020, Đoàn Thanh niên Sở Công Thương phối hợp với Công Đoàn Sở và các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc của Sở tổ chức Tết Trung thu cho các cháu thiếu nhi tại Bon Bupah, xã Trường Xuân, huyện Đắk Song

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 – 15/10/2020) 27/08/2020

Thực hiện Công văn 13-CV/ĐUK ngày 26/8/2020 của Đảng ủy khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Đắk Nông về việc gửi đề cương tuyên truyền. Sở Công Thương đăng tải Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 – 15/10/2020)

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2020) 27/08/2020

Thực hiện Công văn 13-CV/ĐUK ngày 26/8/2020 của Đảng ủy khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Đắk Nông về việc gửi đề cương tuyên truyền. Sở Công Thương đăng tải Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2020), cụ thể như sau:

Tài liệu tuyên truyền những thành tựu nổi bật 75 năm nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2020) 27/08/2020

Thực hiện Công văn 13-CV/ĐUK ngày 26/8/2020 của Đảng ủy khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Đắk Nông về việc gửi đề cương tuyên truyền. Sở Công Thương đăng tải Tài liệu tuyên truyền những thành tựu nổi bật 75 năm nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam (2/9/1945 - 2/9/2020), như sau:

Khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ 20 07/07/2020

Sáng 6/7, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Nông khóa XI, nhiệm kỳ 2015-2020 khai mạc Hội nghị lần thứ 20 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng 6 tháng cuối năm 2020.

Đại hội lần thứ IV nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ Sở Công Thương Đắk Nông 22/05/2020

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị về tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; ngày 21/5/2020 tại Hội trường Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông, Đảng bộ Sở Công Thương đã tổ chức Đại hội lần thứ IV nhiệm kỳ 2020-2025

Thông báo kết luận của Bộ Chính trị về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 31/03/2020

Ngày 21/3, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký Thông báo số 172-TB/TW Thông báo kết luận của Bộ Chính trị về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Kỷ niệm 45 năm Chiến thắng Tây Nguyên (1975-2020): 24/03/2020

Nhớ về chiến dịch mang tính bước ngoặt của mùa Xuân 1975 (Chinhphu.vn) - Thắng lợi của chiến dịch Tây Nguyên (24/3/1975) và những quyết định của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương sau đó đã mở ra bước ngoặt quyết định cho toàn bộ cuộc Tổng tiến công mùa Xuân năm 1975 đi đến toàn thắng

Trang 1 trên tổng số 2 1 2
Xem theo ngày :
Liên kết web