Quy chế cung cấp thông tin
Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 28/08/2021

Ngày 25 tháng 8 năm 2021, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông tại Quyết định số 1308/QĐ-UBND. Theo đó, UBND tỉnh Đắk Nông quy định các hành vi bị nghiêm cấm như sau:

Quy chế cung cấp thông tin cho công dân của Sở Công Thương 15/07/2019

Ngày 03/7/2018, Giám đốc Sở Công Thương ban hành Quyết định số 82/QĐ-SCT Ban hành Quy chế cung cấp thông tin cho công dân

Liên kết web
..