Quy chế cung cấp thông tin
Quy chế cung cấp thông tin cho công dân của Sở Công Thương 15/07/2019

Ngày 03/7/2018, Giám đốc Sở Công Thương ban hành Quyết định số 82/QĐ-SCT Ban hành Quy chế cung cấp thông tin cho công dân

Liên kết web