KHUYẾN CÔNG - XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
về việc nội dung chương trình tuần lễ Thương hiệu Việt nam 16/04/2021

Nội dung chi tiết chương trình Tuần lễ Thương hiệu quốc gia năm 2021:

Thư chúc mừng cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam 16/04/2021

Nhân ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh - Chủ tịch Hội đồng Thương hiệu Quốc gia Việt Nam đã gửi thư chúc mừng Cộng đồng Doanh nghiệp Việt Nam. Sau đây là toàn văn Thư chúc mừng

Chỉ thị về việc đẩy mạnh các hoạt động khuyến công, tạo động lực mới cho phát triển công nghiệp nông thôn giai đoạn 2021-2025. 24/02/2021

Ngày19/02/2021,Bộ Công Thương ban hành Chỉ thị số 04/CT-BCT về việc đẩy mạnh các hoạt động khuyến công, tạo động lực mới cho phát triển công nghiệp nông thôn giai đoạn 2021-2025.

Thông tin đăng ký Hội chợ nông sản thực phẩm Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 và Hội chợ Đặc sản Vùng miền Việt Nam – Happy Tết 2021. 30/12/2020

Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông nhận được Công văn số 5566/SCT-QLTM ngày 09/12/2020 của Sở Công Thương Hà Nội về việc mời tham gia Hội chợ nông sản thực phẩm Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 và Công văn số 629/TTXT-XTTM ngày 15/12/2020 của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội về việc mời tham gia Hội chợ Đặc sản Vùng miền Việt Nam – Happy Tết 2021. Sau khi nghiên cứu, Sở Công Thương thông báo đến các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh các chương trình nêu trên, cụ thể như sau: 1. Hội chợ nông sản thực phẩm Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

Các nước thành viên WTO thông báo Dự thảo quy định về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động vật, thực vật (SPS) 03/12/2020

Thực hiện nội dung Công văn số 1357/XNK-NS ngày 23/11/2020 của Cục Xuất Nhập khẩu – Bộ Công Thương về việc các nước thành viên WTO thông báo Dự thảo quy định về SPS tháng 10 năm 2020. Sở Công Thương cung cấp một số thông tin, như sau:

Mời tham gia trưng bày, giới thiệu, kết nối tiêu thụ sản phẩm thực phẩm an toàn thuộc Chương trình hành động vì an toàn thực phẩm ngành công thương năm 2020 do Bộ Công Thương tổ chức tại thành phố Hà Nội 29/10/2020

Thực hiện nội dung chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông tại Công văn số 5526/UBND-KTN ngày 27 tháng 10 năm 2020; Công văn số 5378/UBND-KTN ngày 20 tháng 10 năm 2020 về việc phối hợp thực hiện một số hoạt động về an toàn thực phẩm năm 2020 và Công văn số 5379/UBND-KTN ngày 16/7/2020 về việc tham gia Hội nghị kết nối tiêu thụ các sản phẩm thực phẩm an toàn ngành công thương. Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông tổ chức Đoàn doanh nghiệp tham gia trưng bày, giới thiệu, kết nối tiêu thụ sản phẩm thực phẩm an toàn và hội nghị kết nối tiêu thụ các sản phẩm thực phẩm an toàn ngành công thương thuộc Chương trình hành động vì an toàn thực phẩm ngành công thương năm 2020 do Bộ Công Thương tổ chức tại thành phố Hà Nội, với nội dung cụ thể như sau:

Trang 1 trên tổng số 2 1 2
Xem theo ngày :
Liên kết web