Thông báo về việc niêm yết công khai bản kê khai tài sản, thu nhập lần đầu. (20/04/2021)
Ngày 20/4/2021 Sở Công Thương ban hành Thông báo số 06/TB-SCT về việc niêm yết công khai bản kê khai tài sản, thu nhập lần đầu.

Sở Công Thương đã triển khai thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập lần đầu.

Sau khi nhận bàn giao bản kê khai tài sản, thu nhập lần đầu của cán bộ, công chức, viên chức của Sở Công Thương Sở Công Thương thông báo việc thực hiện niêm yết công khai bản kê khai tài sản,

thu nhập như sau:

1. Niêm yết công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập của từng cán bộ, công chức thuộc đối tượng phải kê khai tài sản,

thu nhập lần đầu.

2. Địa điểm niêm yết: Tại phòng họp giao ban Sở Công Thương.

3. Thời điểm niêm yết: Bắt đầu từ ngày 20/04/2021.

4. Thời gian niêm yết: Từ ngày 20/04/2021 đến hết ngày 12/05/2021.

Trong thời gian niêm yết, nếu có ý kiến phản ánh, thắc mắc về bản kê khai tài sản, thu nhập của các đối tượng có nghĩa vụ kê khai,

đề nghị ghi ý kiến phản ánh gửi về Sở Công Thương để cơ quan biết, kiểm tra, xác minh theo quy định.

File đính kèm./.

VP

Lượt xem:  81 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 2 1 2
 Go To 
 
Xem theo ngày :
Liên kết web