Hưởng ứng giờ trái đất năm 2021 (04/03/2021)
Giờ Trái đất là sáng kiến của Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên (WWF) nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về biến đổi khí hậu và tiết kiệm năng lượng trên toàn thế giới. Trong những năm qua, Chiến dịch Giờ Trái đất đã được UBND tỉnh Đắk Nông chỉ đạo tổ chức hưởng ứng sâu rộng, thiết thực, góp phần tích cực trong việc nâng cao nhận thức của người dân và xã hội về tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường.

          Năm 2021, Chiến dịch Giờ Trái đất sẽ được thực hiện bởi Quỹ Quốc tế về Bảo vệ thiên nhiên (WWF) tại Việt Nam dưới sự bảo trợ của Bộ Công Thương, theo đó các hoạt động sẽ được thực hiện theo hướng đổi mới, sáng tạo, thiết thực hơn nhằm mang lại hiệu quả tuyên truyền cao, rộng rãi. Sự kiện tắt đèn trong vòng một giờ hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021 sẽ diễn ra từ 20h30 đến 21h30, Thứ Bảy, ngày 27 tháng 3 năm 2021.

          Để hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2021, góp phần vào những nỗ lực chung theo chỉ đạo của Bộ Công Thương, ngày 03/3/2021, UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành công văn số 961/UBND-KTN, theo đó các Sở, ban, ngành, địa Phương, đơn vị liên quan và Công ty điện lực Đắk Nông tuyên truyền, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021 và tăng cường thực hiện tiết kiệm điện đến các cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao ý thức tiết kiệm điện đến công đồng. Cụ thể:

Description: https://image.bnews.vn/MediaUpload/Org/2021/02/28/1226-gio-trai-dat.jpg

Ảnh minh họa

1. Các Sở, Ban, ngành; các tổ chức chính trị - xã hội; UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa:

Tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị mình tích cực hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất diễn ra trong tháng 3, thực hiện tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết. Thực hiện tăng cường tiết kiệm điện đến năm 2025 theo Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 18/01/2021 của UBND tỉnh, thực hiện Kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2021 - 2025 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 249/QĐ-UBND ngày 09/02/2021.

2. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Đắk Nông, Báo Đắk Nông chủ trì, phối hợp với Công ty Điện lực Đắk Nông tuyên truyền tích cực hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất diễn ra trong tháng 3 nhằm thu hút sự quan tâm tham gia đông đảo của các tổ chức, cơ quan và người dân trên địa bàn tỉnh; vận động các tổ chức, cá nhân thực hiện tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết, đồng thời tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức tiết kiệm điện, góp phần thúc đẩy việc thực thi Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

3. Công ty Điện lực Đắk Nông:

- Thực hiện phổ biến các nội dung về tiết kiệm điện và bảo vệ môi trường, tuyên truyền hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất trong tháng 3 năm 2021 tại các địa điểm giao dịch khách hàng, trụ sở; đảm bảo an toàn lưới điện trong thời gian diễn ra sự kiện.

- Phối hợp với UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa, các cơ quan thông tin truyền thông tuyên truyền, treo băng rôn hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất trong tháng 3 tại trung tâm các huyện, thành phố Gia Nghĩa nơi thường xuyên tập trung đông người nhằm tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân tích cực tham gia, hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất và tăng cường thực hiện tiết kiệm điện.

- Theo dõi, thống kê sản lượng điện năng tiết kiệm trên địa bàn tỉnh trong thời gian hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021. Báo cáo kết quả triển khai thực hiện và sản lượng điện tiết kiệm được trong thời gian diễn ra sự kiện Giờ Trái đất về Sở Công Thương trước ngày 05/4/2021.

Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nhằm đảm bảo an toàn, sức khỏe cộng đồng trong thời gian diễn ra Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa, Công ty Điện lực Đắk Nông và các đơn vị có liên quan tăng cường các hoạt động tuyên truyền theo hình thức trực tuyến, phát thanh, truyền hình, treo băng rôn khẩu hiệu, không tổ chức các sự kiện tập trung đông người khi các cơ quan chức năng chưa công bố hết dịch.

 

Mạnh Hà-QLNL

Lượt xem:  1,506 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 Go To 
 
Xem theo ngày :
Liên kết web
..