Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
0
4
1
5
1
7

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Phổ biến pháp luậtThứ 4, Ngày 03/10/2018, 15:00

Lấy ý kiến góp ý về việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 454/KH-UBND ngày 31/8/2018 của UBND tỉnh Đắk Nông vận động nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động giám sát thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Nhằm phát huy vai trò của nhân dân, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Sở Công Thương rất mong tổ chức, cá nhân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia ý kiến về việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW nêu trên. Ý kiến góp ý xin gửi về Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông, địa chỉ: Đường Tô Hiến Thành, Khu Hành chính Sùng Đức, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông hoặc qua hộp thư điện tử: sct@daknong.gov.vn; điện thoại: 02612 216943; số fax: 02613 544325.

Đính kèm./.

Nguyễn Văn Mỹ


Số lượt người xem: 18Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
  • Đăk Nông - Cơ hội đầu tư 1
  • Văn nghệ chào mừng đại hội Đảng