Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
0
7
7
9
5
0

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
3
Tổng hợpThứ 5, Ngày 07/06/2018, 16:25

Triển khai Quyết định số 729/QĐ-UBND ngày 17/5/2018 của UBND tỉnh về công tác dân vận.

Ngày 07/6/2018, Sở Công Thương ban hành Công văn số 656/SCT-KHTCTH về việc triển khai thực hiện Quyết định số 729/QĐ-UBND ngày 17/5/2018 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Quy định về tiêu chí, thang điểm, phương pháp đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác dân vận của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Qua đó, Giám đốc Sở chỉ đạo đến các phòng, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện tốt nội dung các tiêu chí đánh giá công tác dân vận chính quyền tại Quyết định số 729/QĐ-UBND ngày 17/5/2018 của UBND tỉnh Đắk Nông. Đồng thời, có trách nhiệm phổ biến nội dung kế hoạch đến cán bộ, công chức, viên chức của phòng, đơn vị mình.

 

 

Ngoài ra, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, đơn vị chủ trì phải chủ động, phối hợp thực hiện và gửi về phòng Kế hoạch- Tài chính- Tổng hợp trước ngày 01/12 hàng năm để tổng hợp và tổ chức đánh giá, chấm điểm.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các phòng, đơn vị phản ánh về phòng Kế hoạch- Tài chính- Tổng hợp để tổng hợp, báo cáo Giám đốc giải quyết theo quy định.

                                                          Nguyễn Thị Thanh Thúy- KHTCTH


Số lượt người xem: 116Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
  • Đăk Nông - Cơ hội đầu tư 1
  • Văn nghệ chào mừng đại hội Đảng