Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
0
7
7
9
4
5

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Tổng hợpThứ 3, Ngày 29/05/2018, 09:45

Tình hình thực hiện Nghị quyết TW7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

Ngày 11/4/2018, Sở Công Thương ban hành Báo cáo số 106/BC-SCT về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Nội dung thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn chủ yếu theo quy định tại tiêu chí số 4 về điện, tiêu chí số 7 về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn và tiêu chí số 17.8 về an toàn thực phẩm (thuộc lĩnh vực ngành Công Thương).

Các tiêu chí trên, ngành Công Thương đã nổ lực và đạt được kết quả khả quan như: Hạ tầng lưới điện, hạ tầng thương mại khu vực nông thôn luôn được đầu tư, nâng cấp, cải tạo, cơ bản đáp ứng nhu cầu sử dụng điện hoạt động sản xuất, sinh hoạt; hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa của người dân tại vùng nông thôn, góp phần cải thiện đời sống của người dân vùng nông thôn.

Công tác thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm, gian lận thương mại thuộc trách nhiệm quản lý của Sở cũng được thực hiện kịp thời, quyết liệt và có sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị có liên quan đã mang lại hiệu quả tích cực, góp phần lập lại trật tự, kỷ cương trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Vậy để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết TW7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong thời gian tới, Sở Công Thương cần phấn đấu hoàn thành theo kế hoạch số 222/KH-UBND ngày 15/5/2018 của UBND tỉnh Đắk Nông./. 

Nguyễn Thị Thanh Thúy- KHTCTH                                                            Nguyễn Thị Thanh Thúy- KHTCTH

                                                                                               

         

 


Số lượt người xem: 35Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
  • Đăk Nông - Cơ hội đầu tư 1
  • Văn nghệ chào mừng đại hội Đảng