Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
0
7
7
8
8
3

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
5
Tổng hợpThứ 3, Ngày 29/05/2018, 09:35

Triển khai Chương trình công tác trọng tâm năm 2018 của Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông

Nhằm hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 được UBND tỉnh giao cho Sở Công Thương tại Quyết định số 74/QĐ-UBND ngày 16/01/2017 và Quyết định số 132/QĐ-UBND ngày 26/01/2018; phấn đấu hoàn thành tốt chỉ tiêu kế hoạch phát triển ngành công thương năm 2018, góp phần vào thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 của tỉnh, Sở Công Thương đã xây dựng Kế hoạch số 14/KH-SCT ngày 12/02/2018 triển khai Chương trình công tác trọng tâm năm 2018 của UBND tỉnh và Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông, trong đó: Xác định rõ những nhiệm vụ, giải pháp để triển khai thực hiện, mỗi nhiệm vụ được giao cụ thể cho từng lãnh đạo phụ trách, các phòng, đơn vị chủ trì tham mưu thực hiện và định kỳ báo cáo, kiểm điểm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ theo đúng tiến độ được giao, cụ thể 23 nhiệm vụ như sau:

 

                07 nhiệm vụ trọng tâm trình Uỷ ban nhân dân tỉnh:  

1. Quyết định ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông thay thế Quyết định số 19/2010/QĐ-UBND ngày 19/7/2010 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

2. Ban hành Chương trình phát triển lưới điện tỉnh Đăk Nông đến năm 2020.

3. Quy hoạch điện năng lượng mặt trời.

4. Kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm tại các chợ, siêu thị trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn đến năm 2020.

5. Tổ chức Hội chợ triễn lãm thương mại Đắk Nông - Mondulkiri lần thứ 2 năm 2018 tại tỉnh Mondulkiri (Sau khi được bố trí kinh phí).

6. Kế hoạch đẩy mạnh xuất khẩu hàng chủ lực tỉnh Đắk Nông giai đoạn đến năm 2020.

7. Kế hoạch đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2018.

 

16 nhiệm vụ trọng tâm của Sở Công Thương để thực hiện các chỉ tiêu được giao:

1. Rà soát, đánh giá thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển ngành công thương nữa nhiệm kỳ theo mục tiêu Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh và đề xuất các giải pháp thực hiện hoàn thành kế hoạch ngành trong giai đoạn 2018-2020.

          2. Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình đầu tư và hoạt động của các dự án ngành công thương để kịp thời tháo gỡ và tham mưu tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án để sớm đi vào hoạt động, góp phần nâng cao năng lực sản xuất của ngành.

          3. Chủ trì, phối hợp rà soát, đánh giá những khó khăn, vướng mắc trong đầu tư và hoạt động của các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh và đề xuất phương án xử lý cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả các cụm công nghiệp.

          4. Thực hiện Kế hoạch khuyến công quốc gia và địa phương năm 2018 được cấp thẩm quyền phê duyệt.

          5. Thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2018.

          6. Rà soát, đánh giá thực hiện tiêu chí số 4 về điện nông thôn trong bộ tiêu chí về xây dựng nông thôn mới để lồng nghép với các chương trình, dự án đầu tư lưới điện.

          7. Kiểm tra chất lượng các công trình điện lực đang xây dựng.

          8. Thực hiện chương trình đưa hàng việt về nông thôn nhằm hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

          9. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch đưa sản phẩm nông nghiệp thế mạnh và chất lượng vào tiêu thụ tại các siêu thị trong nước theo Kế hoạch số 558/KH-UBND ngày 05/12/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông.

          10. Thực hiện kế hoạch phát triển thương mại điện tử năm 2018 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

          11. Thực hiện đề án xúc tiến thương mại năm 2018 được cấp thẩm quyền phê duyệt.

          12. Thực hiện triển khai đề án trong Chương trình hành động thực hiện chiến lược xuất khẩu hàng hóa thời kỳ 2011-2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

          13. Thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2018 của ngành Công Thương theo Quyết định số 1982/QĐ-UBND ngày 18/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Đắk Nông năm 2018.

          14. Thực hiện Kế hoạch thanh tra, kiểm tra thị trường năm 2018 theo kế hoạch được phê duyệt.

          15. Thực hiện kế hoạch Thanh tra chuyên ngành năm 2018 theo kế hoạch được phê duyệt

          16. Duy trì tốt công tác trực - tiếp công dân; phân loại và giải quyết các đơn thư thuộc thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật, không để đơn thư tồn đọng

 

         

 

                                                                              Lục Thị Thu Hương - KHTCTH


Số lượt người xem: 27Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
  • Đăk Nông - Cơ hội đầu tư 1
  • Văn nghệ chào mừng đại hội Đảng