Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
7
7
8
8
0
1

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
9
Một số nội dung cơ bản của Luật Tiếp cận thông tin (18/04)
Để cụ thể hóa quyền tiếp cận thông tin được quy định tại Điều 25 Hiến pháp năm 2013“ Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp...” đồng thời nội luật hóa một số quy định trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, ngày 06/4/2016, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật Tiếp cận thông tin gồm 5 chương, 37 điều, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2018. Sau đây xin giới thiệu một số nội dung cơ bản của Luật:
Công bố TTHC ban hành mới, TTHC bãi bỏ lĩnh vực thương mại quốc tế (14/04)
Ngày 18/01/2018, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 233/QĐ-BCT về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới, thủ tục hành chính bị hủy bỏ thuộc phạm vi quản lý chức năng nhà nước của Bộ Công Thương
Lấy ý kiến góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (14/04)
Thực hiện Công văn số 1084/UBND-CNXD ngày 12/3/2018 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc xây dựng Quyết định quy phạm pháp luật của UBND tỉnh; Sở Công Thương đã xây dựng Dự thảo quyết định ban hành quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó các phòng, đơn vị thuộc Sở Công Thương; chức danh lãnh đạo phụ trách lĩnh vực công thương là Trưởng, Phó Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc UBND cấp huyện.
Công bố ban hành mới, hủy bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực điện (12/04)
Ngày 29/8/2017, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 3355A/QĐ-BCT về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực hóa chất thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công Thương;
Công bố sửa đổi thủ tục hành chính lĩnh vực xăng dầu, thuốc lá (12/04)
Ngày 17/01/2018, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 201/QĐ-BCT về việc công bố thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc sửa đổi thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương;

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp
    • Đăk Nông - Cơ hội đầu tư 1
    • Văn nghệ chào mừng đại hội Đảng