Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
4
9
1
6
0
7

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
6
Kết quả thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh xăng dầu (11/09)
Thực hiện Kế hoạch công tác thanh tra năm 2017 đã được Giám đốc Sở Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 2079/QĐ-SCT ngày 16/12/2016. Từ ngày 01/6/2017 đến 09/8/2017, Thanh tra Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với phòng Quản lý Thương mại tiến hành 02 cuộc thanh tra việc chấp hành quy định về kinh doanh xăng dầu tại 41 cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh.
Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu, gas (07/09)
Ngày 25/05/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 67/2017/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí.
Quy định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức (07/09)
Ngày 01/9/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Theo Nghị định này, các đối tượng áp dụng bao gồm: Cán bộ trong các cơ quan nhà nước; công chức trong các cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương; ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương; công chức xã, phường, thị trấn; công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp công lập; viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập.
Quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân (07/09)
Ngày 19/6/2017, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 63/2017/TT-BTC quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân.
Quy định về hỗ trợ doanh nghiệp (24/08)
Ngày 12 tháng 6 năm 2017, tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV đã thông Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp
    • Đăk Nông - Cơ hội đầu tư 1
    • Văn nghệ chào mừng đại hội Đảng