Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
4
3
0
4
7
7

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
7
Nâng cao kiến thức hiểu biết đường lối, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước trong hội viên cựu chiến binh (12/07)
Trong bất kỳ giai đoạn nào của cách mạng, việc đưa đường lối, chủ trương và Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống một cách nhanh nhất là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu mà các cấp, các ngành đều phải quan tâm.
Kết quả triển khai thực hiện tiêu chí số 4 và tiêu chí số 7 trong Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (07/07)
Thực hiện các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao, Sở Công Thương đã xây dựng Kế hoạch số 739/KH-SCT ngày 02/6/2017 triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017-2020 của ngành công thương Đắk Nông; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Công văn số 3072/BCT-TCNL của Bộ Công Thương về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia đối với tiêu chí số 4 về điện năm 2017, hướng dẫn thực hiện tiêu chí số 4 về điện, tiêu chí số 7 về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, chỉ tiêu 17.8 về tỷ lệ hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện việc đánh giá thực hiện tiêu chí số 4 về điện huyện nông thôn mới.
Tình hình sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại 6 tháng đầu năm 2017 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (30/06)
Sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại 06 tháng đầu năm 2017 trên địa bàn tỉnh tiếp tục ổn định và tăng trưởng: Chỉ số sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm dự kiến tăng 137,2% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó: Công nghiệp khai khoáng giảm 23,01%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 200,88%; sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước tăng 25,67%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 13,22%.
kết quả công tác thanh tra 6 tháng đầu và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 (30/06)
Triển khai kế hoạch thanh tra năm 2017 được Giám đốc Sở Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 2079/QĐ- SCT ngày 16/12/2016, Thanh tra Sở đã chủ trì, phối hợp với phòng chuyên môn triển khai 03 cuộc thanh tra chuyên ngành Bên cạnh đó, công tác tiếp dân, phòng, chống tham nhũng cũng được Thanh tra Sở tham mưu cho Lãnh đạo Sở triển khai hiệu quả, cụ thể:
kết quả công tác pháp chế 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 (30/06)
Thực hiện nhiệm vụ công tác pháp chế năm 2017, Sở Công Thương đã triển khai thực hiện, trong 06 đầu năm 2017 đã đạt được một số kết quả cụ thể như sau:

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp
    • Đăk Nông - Cơ hội đầu tư 1
    • Văn nghệ chào mừng đại hội Đảng