Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
3
0
1
2
1

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản. (21/09)
/HoatDongAnh/5-2018/Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.PDF /HoatDongAnh/CVDi_265-TB-QLTT_20180920102323198190.PDF
Nghị định số 74/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa (14/09)
    Ngày 15/5/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 74/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa. (Nội dung chi tiết Nghị định: File đính kèm). Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/7/2018. Sở Công Thương tuyên truyền, phổ biến đến các tổ ...
Nghị định số 74/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa (14/09)
Ngày 16/5/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 78/2018/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật. (Nội dung chi tiết Nghị định: File đính kèm).
Quy chế cung cấp thông tin cho công dân của Sở Công Thương (14/09)

Báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo 9 tháng đầu năm 2018. (11/09)
/HoatDongAnh/5-2018/289_BC.pdf

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp
    • Đăk Nông - Cơ hội đầu tư 1
    • Văn nghệ chào mừng đại hội Đảng