Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
0
7
7
9
6
1

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
3
Giấy mời họp xem xét tham mưu UBND tỉnh cho phép lắp đặt cột gió tại xã Thuận Hạnh, huyện Đăk Song theo đề nghị của Liên danh Công ty TNHH Tài Tâm và Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và Phát triển Phương Bắc (10/01)
(lúc 08 giờ 00 phút, ngày 17/01/2019 tại Phòng họp Sở Công Thương Đắk Nông)
Hiệu quả của việc thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở (30/12)
Triển khai thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2016 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;
Đảng bộ Sở Công Thương thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên (27/12)
Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên, trong thời gian qua được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng uỷ cấp trên, bám sát Nghị quyết Đại hội của Đảng bộ khối các cơ quản tỉnh (nhiệm kỳ 2015 – 2020), Ban chấp hành Đảng bộ Sở Công Thương đã lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc nắm vững quy trình, thủ tục, các bước triển khai từ khâu giới thiệu tạo nguồn đến công tác bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên của Chi bộ, nhằm tăng cường củng cố, xây dựng đội ngũ đảng viên của các Chi bộ, phát triển về số lượng, mạnh về chất lượng để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ.
Tổng hợp kết quả công tác tiếp công dân của Giám đốc Sở Công Thương Tháng 12 năm 2018 (Số liệu từ ngày 16/11/2018 đến 17/12/2018). (24/12)
HoatDongAnh/5-2018/456_Bcsigned_20181224042401765760.pdf
Giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý nhà nước năm 2019 của tỉnh Đắk Nông (04/12)
Triển khai thực hiện Luật Công nghệ thông tin số năm 2006; Luật An toàn thông tin mạng năm 2015; Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước; Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 của Chính phủ; Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 – 2020; Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 – 2020 và các văn bản khác có liên quan về ứng dụng CNTT. UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 682/QĐ-UBND ngày 04/6/2012 về việc phê duyệt “Quy hoạch phát triển công nghệ thông tin tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2011 - 2015, định hướng đến 2025”; Quyết định số 1092/QĐ-UBND ngày 01/7/2016 về việc ban hành Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016 – 2020; Quyết định số 963/QĐ-UBND ngày 17/6/2016 về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016 – 2020; Quyết định số 2096/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 về việc ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước tỉnh Đắk Nông và đồng thời ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh.

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp
    • Đăk Nông - Cơ hội đầu tư 1
    • Văn nghệ chào mừng đại hội Đảng