Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
8
3
7
3
3
8

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
7
Hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2018. (11/07)
       
Danh mục thủ tục hành chính hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư. (05/07)
Thực hiện Công văn số 1162/SKH-TTXTĐT, ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông về việc lập danh mục thủ tục hành chính hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư. Sở Công Thương đã ban hành văn bản số 738/SCT-KHTCTH ngày 26/6/2018 về danh mục thủ tục hành chính để hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư.
Tình hình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020. (05/07)
Sở Công Thương đã ban hành Báo cáo số 207/BC-SCT, ngày 26/6/2018 về báo cáo giữa nhiệm kỳ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016- 2020.
Triển khai Đề án hỗ trợ phát triển doanh nghiệp. (05/07)
Để thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 283/KH-UBND ngày 13/6/2018 của UBND tỉnh Đắk Nông về triển khai Đề án hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp và Đề án chính sách khuyến khích hỗ trợ các doanh nghiệp trẻ, chủ trang trại trẻ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2018. Ngày 25/6/2018, Sở Công Thương ban hành Kế hoạch số 27/KH- SCT với mục tiêu, nhiệm vụ như sau:
Triển khai Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ (05/07)
Nhằm thực hiện tốt Quyết định số 1866/QĐ-BCT ngày 30/5/2018 của Bộ Công Thương về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo; Kế hoạch hành động số 264A/KH-UBND ngày 31/5/2018 của UBND tỉnh Đắk Nông về triển khai Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh Đắk Nông năm 2018 và những năm tiếp theo. Ngày 26/6/2018, Sở Công Thương ban hành Kế hoạch hành động số 28/KH- SCT với mục tiêu, yêu cầu như sau:

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp
    • Đăk Nông - Cơ hội đầu tư 1
    • Văn nghệ chào mừng đại hội Đảng