Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
8
0
8
2
5
6

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
1
1
Mời tham gia Hội chợ Saitex, Hội chợ Africa’s Big 7 và các Hội thảo XTTM tại Johannesburg và Cape Town, Nam Phi (25/05)
Sở Công Thương nhận được Công văn số 3975/BCT-AP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Bộ Công Thương về Mời tham gia Hội chợ Saitex, Hội chợ Africa’s Big 7 và các Hội thảo XTTM tại Johannesburg và Cape Town, Nam Phi, cụ thể như sau:
Mời tham gia chương trình truyền thông, quảng bá “thương hiệu Việt Nam Vàng”, “Hàng Việt Chất lượng Vàng” và vinh danh “Doanh nhân, Doanh nghiệp tiêu biểu thời đại Hồ Chí Minh” năm 2018. (08/05)
Sở Công Thương nhận được Công văn số 80/CV-TWHH ngày 29/3/2018 của Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam về việc mời tham gia chương trình truyền thông, quảng bá “thương hiệu Việt Nam Vàng”, “Hàng Việt Chất lượng Vàng” và vinh danh “Doanh nhân, Doanh nghiệp tiêu biểu thời đại Hồ Chí Minh” năm 2018.
Hội nghị giao thương 02 tỉnh Đắk Nông – An Giang (08/05)
Thực hiện Chương trình liên kết hợp tác, xúc tiến thương mại giữa Sở Công Thương An Giang và Sở Công Thương Đắk Nông giai đoạn 2018-2020. Ngày 5/5, Sở Công Thương tỉnh Đăk Nông đã phối hợp với Sở Công Thương tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị giao thương tại Hội trường Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông để tạo điều kiện cho doanh nghiệp tỉnh Đắk Nông và tỉnh An Giang đẩy mạnh các hoạt động kết nối giao thương, hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã và các cở sở sản xuất, kinh doanh của 2 địa phương, liên kết hợp tác phát triển thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm hàng hóa có thế mạnh của hai tỉnh, góp phần thúc đẩy phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Triển khai thực hiện Nghị định số 14/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018 của Chính phủ quy định chi tiết về hoạt động thương mại biên giới. (25/04)
Thực hiện nội dung Công văn số 1684/BCT-XNK ngày 05/3/2018 của Bộ Công Thương về việc triển khai thực hiện thực hiện Nghị định số 14/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018 của CP, Thông tư số 01/2018/TT-BCT và Thông tư số 02/2018/TT-BCT.
Sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại trên địa bàn tỉnh Đắk Nông tháng 4 và phương hướng nhiệm vụ tháng 5 năm 2018 (25/04)
Về công nghiệp Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 4 trên địa bàn tỉnh dự kiến giảm 3,57% so với tháng trước và tăng 22,08% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó: Công nghiệp khai khoáng tăng 2,42% so với tháng 3/2018 và tăng 10,95 % so với cùng kỳ năm 2017; Công nghiệp chế biến, chế tạo giảm 1,84% so với tháng 3/2018 và tăng 22,12% so với cùng kỳ năm 2017; Công nghiệp sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước giảm 13,01% so với tháng 3/2018 và tăng 27,78% so với cùng kỳ năm 2017; Công nghiệp cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 7,57% so với tháng 3/2018 và tăng 5,44% so với cùng kỳ năm 2017.

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp
    • Đăk Nông - Cơ hội đầu tư 1
    • Văn nghệ chào mừng đại hội Đảng