Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
7
3
6
2
6

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
1
1
Hiệu quả và những vướng mắc liên quan đến các dự án xã hội hóa xây dựng chợ, trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (13/04)
Đắk Nông là một tỉnh nghèo, ngay từ khi thành lập tỉnh, cơ sở hạ tầng còn rất nhiều khó khăn, thiếu thốn. Hiện nay trên toàn tỉnh có 42 chợ được phân bổ trên 33 xã, phường, thị trấn , còn 38 xã, phường chưa có chợ. Trong số các chợ đã được đầu tư thì có nhiều chợ có cơ sở vật chất xuống cấp, chưa đồng bộ, không đáp ứng được tiêu chuẩn theo quy định làm ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt , tình hình kinh doanh buôn bán của người dân gây mất trật tự an ninh, an toàn xã hội.
Quy hoạch phát triển hệ thống kho hàng hóa tại các cửa khẩu khu vực biên giới Việt Nam - Lào và biên giới Việt Nam - Capuchia (14/03)
Ngày 23 tháng 01 năm 2017, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 229/QĐ-BCT về việc Phê duyệt Đề án Quy hoạch phát triển hệ thống kho hàng hóa tại các cửa khẩu khu vực biên giới Việt Nam - Lào và biên giới Việt Nam - Capuchia đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035".
Rút giấy phép công ty đa cấp Nhượng quyền Thiên Lộc và Hướng dẫn các nhà phân phối và người tham gia bán hàng đa cấp bảo đảm quyền lợi của mình trong trường hợp doanh nghiệp bán hàng đa cấp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp (30/12)
Theo Cục Quản lý Cạnh tranh Bộ Công Thương, việc thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp không giải phóng doanh nghiệp khỏi các nghĩa vụ của mình trước pháp luật, trong đó có nghĩa vụ bảo đảm quyền lợi chính đáng của các nhà phân phối và người tham gia bán hàng đa cấp trong mạng lưới bán hàng đa cấp của doanh nghiệp.
Hướng dẫn thực hiện và xét công nhận tiêu chí (tiêu chí số 7) cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, giai đoạn 2016-2020. (27/12)
Ngày 17/10/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1980/QĐ-TTg về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, thay thế Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2009.
Giải pháp nhằm nâng cao công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Đăk Nông (27/12)
Bán hàng đa cấp là một phương thức tổ chức kinh doanh của doanh nghiệp thông qua nhiều cấp khác nhau, trong đó người tham gia sẽ được hưởng tiền hoa hồng, tiền thưởng hoặc lợi ích kinh tế khác từ kết quả bán hàng hóa của mình và của người khác trong mạng lưới do người đó tổ chức ra và được doanh nghiệp bán hàng đa cấp chấp thuận.

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp
    • Đăk Nông - Cơ hội đầu tư 1
    • Văn nghệ chào mừng đại hội Đảng