Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
5
7
2
4
7
9

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
7
Thu hồi, chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của một số doanh nghiệp bán hàng đa cấp (15/11)
Căn cứ Thông báo số 193/TB-QLCT ngày 27/7/2015; Thông báo số 81/TB-QLCT ngày 19/02/2016; Thông báo số 495/TB-QLCT ngày 31/08/2016; Thông báo số 531/TB-QLCT ngày 14/9/2016; Thông báo số 496/TB-QLCT ngày 31/8/2016; Thông báo số 564/TB-QLCT ngày 04/10/2016; Thông báo số 620/TB-QLCT ngày 08/11/2016; Thông báo số 32/TB-QLCT ngày 12/01/2017; Thông báo số 86/TB-QLCT ngày 03/3/2017; Thông báo số 87/TB-QLCT ngày 03/3/2017; Thông báo số 144/TB-QLCT ngày 17/4/2017; Thông báo số 204/TB-QLCT ngày 31/5/2017 và Thông báo số 309/TB-QLCT ngày 08/8/2017 của Cục Quản lý cạnh tranh về việc thông báo xác nhận hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp; Thông báo số 110/TB-QLCT ngày 10/3/2016; Thông báo số 130/TB-QLCT ngày 17/3/ 2016; Thông báo số 525/TB-QLCT ngày 09/9/2016; Thông báo số 498/TB-QLCT ngày 01/9/2016; Thông báo số 568/TB-QLCT ngày 05/10/2016; Thông báo số 614/TB-QLCT ngày 07/11/2016; Thông báo số 192/TB-QLCT ngày 24/5/2017 và Thông báo số 662/TB-QLCT ngày 07/12/2016 thông báo thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp của Cục Quản lý cạnh tranh – Bộ Công Thương. Các doanh nghiệp bán hàng đa cấp sau đây đã bị Cục Quản lý cạnh tranh thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp và đã thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp, cụ thể như sau:
Thông báo tăng cường công tác quản lý nhà nước trong kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng (19/10)
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Công Thương tại Chỉ thị số 13/CT-BCT ngày 04/10/2017 về việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật trong kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng. Sở Công Thương yêu cầu các cơ sở kinh doanh LPG trên địa bàn tỉnh Đắk Nông thực hiện nội dung như sau:
Nghị quyết 2375 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (17/10)
Thực hiện Công văn số 5669/UBND-NC ngày 11/10/2017 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về Nghị quyết 2375 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc;
Mời tham dự Hội chợ sản phẩm hàng hóa các nước lưu vực sông Mê Kông-Lan Thương 2017. (17/10)
Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông nhận được Công văn số 2034/XTTM-HTXK ngày 05 tháng 10 năm 2017 của Cục Xúc tiến thương mại-Bộ Công Thương về việc mời tham dự “Hội chợ sản phẩm hàng hóa các nước lưu vực sông Mê Kông-Lan Thương 2017”, nội dung chương trình cụ thể như sau:
Thông báo :Mẫu giấy chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa theo hiệp định Thương mại biên giới Việt Nam – Lào (10/10)
Ngày 25/9/2017, Bộ Công Thương Việt Nam đã ban hành Công văn số 8934/BCT-XNK ngày 25/9/2017 về việc thông báo mẫu giấy chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa theo hiệp định Thương mại biên giới Việt Nam – Lào

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp
    • Đăk Nông - Cơ hội đầu tư 1
    • Văn nghệ chào mừng đại hội Đảng