Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
0
7
7
8
9
4

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
4
Tintuc > Quản lý công nghiệp > Posts
Quản lý công nghiệpThứ 5, Ngày 27/12/2018, 10:45

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND ngày 07/12/2018.

 

Công ty cổ phần tập đoàn Intimex – Cụm công nghiệp Thuận An huyện Đắk Mil

 

           Quy chế này quy định về nguyên tắc, phương thức, nội dung và trách nhiệm phối hợp giữa các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, Chủ đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp và các đơn vị liên quan trong việc thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp (CCN) trên địa bàn tỉnh.

          Đối tượng áp dụng là các cơ quan quản lý nhà nước có chức năng liên quan đến công tác quản lý nhà nước về cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh; Các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Về nguyên tắc phối hợp, Quy chế quy định cụ thể như sau: Thiết lập mối quan hệ phối hợp chặt chẽ giữa Sở Công Thương với các Sở, ngành và UBND cấp huyện để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp theo quy định của pháp luật. Việc phối hợp quản lý được thực hiện đúng theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các Sở, ngành và UBND cấp huyện. Đồng thời, công tác phối hợp phải đảm bảo tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất. Trong quá trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ không làm giảm vai trò, trách nhiệm và thẩm quyền của mỗi cơ quan và không cản trở công việc của mỗi cơ quan.

 

Công tác phối hợp quản lý, phát triển CCN bao gồm các nội dung: Xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện pháp luật, cơ chế, chính sách về cụm công nghiệp; Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp; Bổ sung, điều chỉnh rút cụm công nghiệp ra khỏi Quy hoạch; Thành lập, mở rộng cụm công nghiệp; Quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp; Lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp; Lập, thẩm định, phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp; Thu hồi đất, cho thuê đất đầu tư cụm công nghiệp; Tiếp nhận và thực hiện dự án đầu tư sản xuất kinh doanh vào cụm công nghiệp; Quản lý các dịch vụ công cộng, tiện ích; Quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác thông tin báo cáo; Công tác thanh tra, kiểm tra./HoatDongAnh/5-2018/36_1_2018_20181218155059.pdf

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Công thương là cơ quan đầu mối giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước đối với CCN, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách về cụm công nghiệp. Hướng dẫn, phối hợp giải quyết các thủ tục triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN, đầu tư sản xuất kinh doanh trong CCN. Các sở, ngành, UBND cấp huyện và các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động quản lý, phát triển CCN có trách nhiệm triển khai, thực hiện quy chế này theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 20/12/2018 và thay thế Quyết định số 19/2010/QĐ-UBND ngày 19/7/2010 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

36/2018/QĐ-UBND, đính kèm./.

Đặng Thị Lượt


Số lượt người xem: 14Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
  • Đăk Nông - Cơ hội đầu tư 1
  • Văn nghệ chào mừng đại hội Đảng