Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
9
9
9
9
6

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
6
Tintuc > Quản lý công nghiệp > Posts
Quản lý công nghiệpThứ 2, Ngày 09/07/2018, 16:25

Công tác quản lý nhà nước về An toàn thực phẩm 6 tháng đầu năm 2018, phương hướng hoạt động trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 của ngành Công Thương

An toàn thực phẩm là vấn đề có tầm quan trọng đặc biệt trong đời sống kinh tế - xã hội, không những ảnh hưởng trực tiếp, thường xuyên đến sức khỏe con người, đến sự phát triển của giống nòi, thậm chí tính mạng người sử dụng, mà còn ảnh hưởng đến kinh tế, văn hóa, du lịch và an ninh, an toàn xã hội. Bảo đảm an toàn thực phẩm sẽ nâng cao sức khỏe người dân, tăng cường nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, là nền tảng cho xóa đói giảm nghèo.

Thực hiện Luật An toàn thực phẩm năm 2010; Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm; Thông tư số 58/2014/TT-BCT ngày 22/12/2014 của Bộ Công Thương quy định về cấp, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương; Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Công Thương và Ban chỉ đạo Liên ngành an toàn thực phẩm tỉnh Đắk Nông. Trong 06 tháng đầu năm 2018, Sở Công Thương đã triển khai thực hiện công tác quản lý nhà nước về An toàn thực phẩm (ATTP) thuộc lĩnh vực được phân cấp quản lý trên địa bàn tỉnh như:

Đ/c: Tôn Thị Ngọc Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh (Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Liên ngành an toàn thực phẩm tỉnh) phát biểu phát động “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2018

Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực an toàn thực phẩm để UBND các huyện, thị xã, các cán bộ, công chức và đơn vị trực thuộc Sở cập nhật thông tin kịp thời phục vụ tốt cho công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm tại địa phương; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong suốt quá trình sản xuất, chế biến, bảo quản, vận chuyển, kinh doanh thực phẩm.

 

 

 

Chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát các mặt hàng thực phẩm lưu thông trên thị trường đặc biệt là trong các đợt cao điểm về an toàn thực phẩm: Tháng hành động vì An toàn thực phẩm năm 2018 với chủ đề “Tăng cường trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh thực phẩm”,… Ngăn chặn việc sản xuất, kinh doanh thực phẩm vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm như: thực phẩm giả, kém chất lượng, quá hạn sử dụng, vi phạm quy định về ghi nhãn hàng hóa, có nguồn gốc nhập lậu và gian lận thương mại,...

Trong 06 tháng đầu năm 2018, đã tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát và phối hợp với đoàn liên ngành kiểm tra tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh. kết quả kiểm tra, xử lý như sau:

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát (Chi cục Quản lý thị trường): Tổng số cơ sở kinh doanh thực phẩm kiểm tra: 108 cơ sở, tổng số hành vi vi phạm: 108 hành vi; số tiền xử phạt: 68,6 triệu đồng.

- Tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành: 01 đoàn (Sở Y tế tỉnh Đắk Nông chủ trì) kiểm tra tại 38 cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; tổng số hành vi vi phạm tại thời điểm kiểm tra: 15 cơ sở, số tiền xử phạt 20,400 triệu đồng.

 

 

 

Đối với công tác cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, Sở Công Thương tiếp nhận 04 hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm và đã cấp 03 Giấy chứng nhận (kinh doanh thực phẩm: 03 cơ sở); 01 hồ sơ qua kiểm tra thực tế tại cơ sở không đảm bảo để cấp giấy chứng nhận theo quy định; UBND các huyện, thị xã tiếp nhận 17 hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đã cấp 17 Giấy chứng nhận (sản xuất: Bánh mì; bún tươi; bánh kem), thực hiện ký cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo đảm an toàn đối với 152 cơ sở theo quy định tại Quyết định số 33/2016/QĐ-UBND ngày 21/10/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông.

 Nhìn chung, công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm 06 tháng đầu năm 2018 của ngành Công Thương đã được Ban Chỉ đạo Liên ngành an toàn thực phẩm tỉnh; Bộ Công Thương; UBND tỉnh chỉ đạo quyết liệt, kịp thời nên việc triển khai thực hiện công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm được diễn ra thuận lợi và có hiệu quả, góp phần đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, còn có những hạn chế: các cơ sở kinh doanh thực phẩm được kiểm tra chưa thực hiện đúng các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm như: Không thực hiện cập nhật kiến thức an toàn thực phẩm hoặc không có giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm; không thực hiện khám sức khỏe định kỳ đối với chủ cơ sở, người trực tiếp kinh doanh thực phẩm; kinh doanh thực phẩm quá hạn sử dụng ghi trên nhãn sản phẩm (12 hộp sữa tươi loại 180 ml); chưa thường xuyên duy trì điều kiện vệ sinh tại nơi sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo quy định; chưa lưu giữ những thông tin có liên quan đến việc sản xuất, kinh doanh để đảm bảo truy xuất được nguồn gốc thực phẩm khi có sự cố xảy ra; công tác quản lý an toàn thực phẩm đối với đối tượng buôn bán hàng rong còn khó khăn, khó kiểm tra, kiểm soát do đối tượng không có địa điểm kinh doanh cố định; nguồn nhân lực phục vụ công tác quản lý về an toàn thực phẩm của ngành Công Thương còn thiếu so với yêu cầu nhiệm vụ được giao.

 

 

 

Phát huy những thành quả đã đạt được, trong 06 tháng cuối năm 2018, ngành Công Thương tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành về lĩnh vực an toàn thực phẩm đến các cơ quan, đơn vị có liên quan và các sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh; rà soát, nắm tình hình hoạt động của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành để phục vụ tốt cho công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thực hiện đúng các quy định để được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP; tăng cường kiểm tra, kiềm soát hoặc phối hợp với các đơn vị có liên quan thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh; tiếp tục thực hiện tốt Quy chế số 333/QCPH-YT-NN&PTNT-CT ngày 31/3/2016 giữa Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Sở Công Thương trong công tác quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Đắk Nông./.

Nguyễn Hồng Nhân – Phòng KTAT-MT

 


Số lượt người xem: 16Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
  • Đăk Nông - Cơ hội đầu tư 1
  • Văn nghệ chào mừng đại hội Đảng