Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
4
9
1
5
8
5

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
5
Kế hoạch huấn luyện, kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất (07/09)
Sau khi tổng hợp hồ sơ đề nghị huấn luyện, kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất của các doanh nghiệp. Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BCT ngày 22/10/2014 của Bộ Công Thương quy định về huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất và cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất. Sở Công Thương phối hợp với Công ty TNHH Kỹ thuật An toàn Môi trường Hòa Phát tổ chức huấn luyện, kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất cho lãnh đạo, cán bộ quản lý và người lao động tiếp xúc trực tiếp với hóa chất cụ thể như sau:
Quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực (07/09)
Ngày 31 tháng 07 năm 2017, Bộ trưởng Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư 12/2017/TT-BCT quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 14/9/2017 và Thay thế Thông tư số 10/2015/TT-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp thu hồi và thời hạn của giấy phép hoạt động điện lực hết hiệu lực.
18 quy trình kiểm định đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương (24/08)
Ngày 26/7/2017, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 10/2017/TT-BCT về quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương.
Quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (24/08)
Ngày 26/7/2017, Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐND quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.
Đưa nội dung tiết kiệm điện vào đánh giá thi đua hàng năm, công khai tình hình sử dụng điện tại cơ quan công sở (24/08)
Ngày 07 tháng 8 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 07/8/2017 về việc tăng cường tiết kiệm điện (chỉ thị), Chỉ thị thay thế Chỉ thị số 171/CT-TTg ngày 26 tháng 01 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện. Tiết kiệm điện là một trong những chương trình Mục tiêu Quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp
    • Đăk Nông - Cơ hội đầu tư 1
    • Văn nghệ chào mừng đại hội Đảng