Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
7
2
8
2
9

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
3
Mời tham gia Hội chợ triển lãm sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh, thành phố Khu vực phía Nam năm 2018 tại Đồng Tháp (01/08)
Sở Công Thương nhận Đắk Nông nhận được số 367/UBND-KTTH ngày 11/7/2018 của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc mời tham gia Hội chợ triển lãm sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh, thành phố Khu vực phía Nam năm 2018 tại Đồng Tháp.
Tổ chức tập huấn, cấp Giấy xác nhận kiến thức về An toàn thực phẩm đối với các cơ sở thực phẩm trên địa bàn huyện Krông Nô (26/07)
Thực hiện Luật An toàn thực phẩm năm 2010; Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm; Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09/4/2014 của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; Quyết định số 6409/QĐ-BCT ngày 21/7/2014 của Bộ Công Thương về việc ban hành danh mục tài liệu, bộ câu hỏi kiểm tra kèm theo đáp án trả lời và chỉ định cơ quan có thẩm quyền tổ chức kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm đối với chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương.
Công tác quản lý nhà nước về An toàn thực phẩm 6 tháng đầu năm 2018, phương hướng hoạt động trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 của ngành Công Thương (09/07)
An toàn thực phẩm là vấn đề có tầm quan trọng đặc biệt trong đời sống kinh tế - xã hội, không những ảnh hưởng trực tiếp, thường xuyên đến sức khỏe con người, đến sự phát triển của giống nòi, thậm chí tính mạng người sử dụng, mà còn ảnh hưởng đến kinh tế, văn hóa, du lịch và an ninh, an toàn xã hội. Bảo đảm an toàn thực phẩm sẽ nâng cao sức khỏe người dân, tăng cường nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, là nền tảng cho xóa đói giảm nghèo.
Tổ chức kiểm tra xác nhận kiến thức về An toàn thực phẩm đối với các cơ sỡ thực phẩm trên địa bàn xã Đắk R’Moan (05/07)
Thực hiện Luật An toàn thực phẩm năm 2010; Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm; Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09/4/2014 của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; Quyết định số 6409/QĐ-BCT ngày 21/7/2014 của Bộ Công Thương về việc ban hành danh mục tài liệu, bộ câu hỏi kiểm tra kèm theo đáp án trả lời và chỉ định cơ quan có thẩm quyền tổ chức kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm đối với chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương.
Công tác kiểm tra, kiểm soát về an toàn thực phẩm nhân “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2018 (25/05)
Thực hiện nội dung Kế hoạch số 141/KH-BCĐ ngày 02/4/2018 của Ban Chỉ đạo Liên ngành an toàn thực phẩm tỉnh Đắk Nông về việc triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2018, với chủ đề “Tăng cường trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh thực phẩm”; Công văn số 2775/BCT-KHCN ngày 23/3/2018 của Bộ Công Thương về việc tổ chức “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2018.

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp
    • Đăk Nông - Cơ hội đầu tư 1
    • Văn nghệ chào mừng đại hội Đảng