Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
7
4
8
3
7
5

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
7
Công tác kiểm tra, kiểm soát về an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 (20/03)
Thực hiện nội dung Công văn số 584/BCT-KHCN ngày 22/01/2018 của Bộ Công Thương về việc triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018; Chỉ thị số 02/CT-BCĐ ngày 10/01/2018 của Ban Chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm tỉnh về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm và bệnh truyền qua thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất và mùa Lễ hội Xuân 2018; Kế hoạch số 18/KH-BCĐ ngày 10/01/2018 của Ban Chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm tỉnh về việc triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Mậu Tuất và mùa Lễ hội Xuân 2018.
Kế hoạch thực hiện Quyết định số 53/QĐ-BCT của Bộ Công Thương. (12/02)
Để thực hiện có hiệu quả Quyết định số 53/QĐ-BCT ngày 08/01/2018 của Bộ Công Thương và Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 23/01/2018 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc triển khai Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ. Ngày 12/02/2018, Sở Công Thương ban hành Kế hoạch số 12/KH- SCT với mục tiêu, yêu cầu như sau:
Thực trạng và giải pháp trong thời gian tới đối với các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh (29/01)
Phát triển cụm công nghiệp là thực sự cần thiết đối với tỉnh nói chung và địa phương các huyện nói riêng để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, hình thành được quỹ đất sạch để kêu gọi, thu hút các nhà đầu tư. Mặt khác, đầu tư xây dựng cụm công nghiệp nhằm di dời, sắp xếp, thu hút các doanh nghiệp, cơ sở, hộ gia đình sản xuất nhỏ và vừa vào sản xuất tập trung góp phần chỉnh trang đô thị - khu dân cư và xây dựng nông thôn mới; chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho lao động nông thôn.
Công tác quản lý nhà nước về An toàn thực phẩm năm 2017, phương hướng hoạt động trọng tâm trong năm 2018 (23/01)
An toàn thực phẩm là vấn đề có tầm quan trọng đặc biệt trong đời sống kinh tế - xã hội, không những ảnh hưởng trực tiếp, thường xuyên đến sức khỏe con người, đến sự phát triển của giống nòi, thậm chí tính mạng người sử dụng, mà còn ảnh hưởng đến kinh tế, văn hóa, du lịch và an ninh, an toàn xã hội. Bảo đảm an toàn thực phẩm sẽ nâng cao sức khỏe người dân, tăng cường nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, là nền tảng cho xóa đói giảm nghèo.
Báo cáo định kỳ hoạt động hóa chất (08/01)
Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hoạt động hóa chất tại đơn vị được quy định tại Điều 9 Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Công Thương về việc quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp
    • Đăk Nông - Cơ hội đầu tư 1
    • Văn nghệ chào mừng đại hội Đảng