Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
5
5
0
6
6
6

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
7
Nghị định Quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính. (05/10)
Ngày 18/8/2017, Chính Phủ ban hành Nghị định số 97/2017/NĐ-CP quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính. Nghị định số 97/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 05/10/2017. Một số nội dung sửa đổi, bổ sung như sau:
Kết quả công tác thanh tra 9 tháng đầu và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2017 (30/09)
Triển khai kế hoạch thanh tra năm 2017 được Giám đốc Sở Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 2079/QĐ- SCT ngày 16/12/2016, Thanh tra Sở đã chủ trì, phối hợp với phòng chuyên môn triển khai 04 cuộc thanh tra chuyên ngành Bên cạnh đó, công tác tiếp dân, phòng, chống tham nhũng cũng được Thanh tra Sở tham mưu cho Lãnh đạo Sở triển khai hiệu quả, cụ thể:
Kết quả thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh xăng dầu (11/09)
Thực hiện Kế hoạch công tác thanh tra năm 2017 đã được Giám đốc Sở Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 2079/QĐ-SCT ngày 16/12/2016. Từ ngày 01/6/2017 đến 09/8/2017, Thanh tra Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với phòng Quản lý Thương mại tiến hành 02 cuộc thanh tra việc chấp hành quy định về kinh doanh xăng dầu tại 41 cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh.
Quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân (07/09)
Ngày 19/6/2017, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 63/2017/TT-BTC quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân.
Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với chủ đề Đất đai và 35 đề mục (21/08)
Ngày 13 tháng 06 năm 2017 Chính phủ ban hành Nghị quyết số 48/NQ-CP về phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với chủ đề Đất đai và 35 đề mục.

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp
    • Đăk Nông - Cơ hội đầu tư 1
    • Văn nghệ chào mừng đại hội Đảng