Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
4
3
0
4
9
4

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
1
3
Kết quả thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động khuyến mại (03/05)
Thực hiện Kế hoạch công tác thanh tra năm 2017, ngày 13/3/2017, Giám đốc Sở Công Thương ban hành Quyết định số 13/QĐ-SCT về thanh tra việc chấp hành quy định về hoạt động khuyến mại. Từ ngày 28/3/2017 đến ngày 07/4/2017, Thanh tra Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với phòng Quản lý Thương mại đã tiến hành thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động khuyến mại tại Chi nhánh Công ty TNHH TM Đắk Hưng và Chi nhánh Liên hiệp hợp tác xã thương mại TP Hồ Chí Minh - Co.opmart Đắk Nông.
Kết quả Thanh tra các quy định về quản lý vận hành đập thủy điện (26/04)
Thực hiện Kế hoạch công tác thanh tra năm 2017, ngày 07/3/2017, Giám đốc Sở Công Thương đã ban hành Quyết định số 11/QĐ-SCT về việc thanh tra các quy định về quản lý vận hành đập thuỷ điện (sau đây viết tắt là Đoàn thanh tra 11). Từ ngày 14/3/2017 đến ngày 11/4/2017, Đoàn thanh tra 11 tiến hành thanh tra việc thực hiện các quy định về quản lý vận hành đập thuỷ điện đối với 06 công ty là chủ đầu tư 09 công trình thủy điện nằm trên địa bàn 03 huyện (Đắk Song, Đắk G'long và Đắk R'lấp) và thị xã Gia Nghĩa; đối tượng thanh tra cụ thể như sau:
Trả lời kiến nghị của ông Võ Văn Hương tại Thôn 3, xã Kiến Thành, huyện Đắk R’lấp (26/04)
Ngày 27/3/2017, Sở Công Thương nhận được Đơn “Đơn cầu cứu” của ông Võ Văn Hương trú tại Thôn 3, xã Kiến Thành, huyện Đắk RLấp, tỉnh Đắk Nông (đơn đề ngày 24/3/2017). Nội dung kiến nghị: Công ty Cổ phần khoáng sản Xây dựng và Thương mại FICO Đắk Nông nổ mìn khai thác đá ảnh hưởng đến tài sản và tính mạng của gia đình ông Hương.
Kết Quả Công Tác Thanh Tra Quý 1/2017 (08/03)
Thực hiện Quyết định số 2079/QĐ- SCT ngày 16/12/2016 của Giám đốc Sở Công Thương Đắk Nông về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2017. Trong quý I/2017, Thanh tra Sở Công Thương thực hiện 01 cuộc thanh tra về quản lý vận hành đập thủy điện tại 06 tổ chức.
Kết quả công tác thanh tra năm 2016 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 (27/12)
Thực hiện chương trình, kế hoạch công tác thanh tra năm 2016 đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Thanh tra Sở Công Thương triển khai thực hiện và đạt được kết quả như sau:

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp
    • Đăk Nông - Cơ hội đầu tư 1
    • Văn nghệ chào mừng đại hội Đảng