Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
7
7
8
8
0
3

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
9
Một số nội dung cơ bản của Luật Tiếp cận thông tin (18/04)
Để cụ thể hóa quyền tiếp cận thông tin được quy định tại Điều 25 Hiến pháp năm 2013“ Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp...” đồng thời nội luật hóa một số quy định trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, ngày 06/4/2016, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật Tiếp cận thông tin gồm 5 chương, 37 điều, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2018. Sau đây xin giới thiệu một số nội dung cơ bản của Luật:
Sở Công Thương tổ chức công bố quyết định thanh tra tại Công ty Điện lực Đắk Nông (20/03)
Thực hiện Quyết định số 38/QĐ-SCT ngày 07/3/2018 của Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông, sáng ngày 14/3/2018, tại trụ sở làm việc của Công ty Điện lực Đắk Nông, Đoàn Thanh tra của đã tổ chức buổi họp công bố quyết định thanh tra việc chấp hành các quy định về hoạt động điện lực tại Công ty Điện lực Đắk Nông.
Kế hoạch thanh tra năm 2018 của Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông (23/01)
Thực hiện Thông tư số 01/2014/TT-TTCP ngày 23/4/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình, kế hoạch thanh tra; Chỉ thị số 20/CT-TTr ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp; Công văn số 805/TTr-VP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Thanh tra tỉnh về việc xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2018.
Kết quả công tác thanh tra năm 2017 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 (15/01)
Thực hiện chương trình, kế hoạch công tác thanh tra năm 2017 đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Thanh tra Sở Công Thương triển khai thực hiện và đạt được kết quả như sau:
Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2017 (13/12)
Ngày 12/7/2017, Giám đốc Sở Công Thương ban hành Báo cáo số 370/BC-SCT về kết quả tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2017.  Trong năm 2017, Sở Công Thương đã tiếp nhận tiếp nhận 26 đơn (khiếu nại: không; tố cáo: 04 đơn; kiến nghị, phản ánh: 22 đơn). Trong đó, có 20 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết (01 tố cáo, 19 kiến nghị, phản ánh); 06 đơn không thuộc thẩm quyền (...

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp
    • Đăk Nông - Cơ hội đầu tư 1
    • Văn nghệ chào mừng đại hội Đảng