Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
4
9
1
5
9
0

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
6
Kết quả thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh xăng dầu (11/09)
Thực hiện Kế hoạch công tác thanh tra năm 2017 đã được Giám đốc Sở Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 2079/QĐ-SCT ngày 16/12/2016. Từ ngày 01/6/2017 đến 09/8/2017, Thanh tra Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với phòng Quản lý Thương mại tiến hành 02 cuộc thanh tra việc chấp hành quy định về kinh doanh xăng dầu tại 41 cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh.
Quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân (07/09)
Ngày 19/6/2017, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 63/2017/TT-BTC quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân.
Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với chủ đề Đất đai và 35 đề mục (21/08)
Ngày 13 tháng 06 năm 2017 Chính phủ ban hành Nghị quyết số 48/NQ-CP về phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với chủ đề Đất đai và 35 đề mục.
Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực pháp luật liên quan đến hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trong lĩnh vực Công Thương (14/08)
Thực hiện Kế hoạch số 74/KH-UBND ngày 23/02/2017 của UBND tỉnh theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2017, Sở Công Thương đăng tải Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực pháp luật liên quan đến hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trong lĩnh vực Công Thương, cụ thể như sau:
kết quả công tác pháp chế 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 (30/06)
Thực hiện nhiệm vụ công tác pháp chế năm 2017, Sở Công Thương đã triển khai thực hiện, trong 06 đầu năm 2017 đã đạt được một số kết quả cụ thể như sau:

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp
    • Đăk Nông - Cơ hội đầu tư 1
    • Văn nghệ chào mừng đại hội Đảng