Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
0
7
7
9
6
2

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
3
Quyết định Quy hoạch chức danh lãnh đạo, Quản lý trưởng, phó các phòng, đội thuộc Chi cục Quản lý thị trường, mhieemj ký 2020 - 2025 và nhiệm kỳ tếp theo (31/07)
HoatDongAnh/5-2018/QH QLTT 2020-2025.pdf
Công bố Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Đăk Nông giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 – Hợp phần 1: Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV (20/10)
  Chi tiết tại đây!
Thông báo về việc công bố quy hoạch các ngành công nghiệp hỗ trợ phát triển công nghiệp bô xít tỉnh Đắk Nông đến năm 2025, có định hướng đến năm 2035 (03/06)
    Xem chi tiết tại đây./. Trịnh văn Ngọc
Quy hoạch chế biến nông, lâm sản tỉnh Đắk Nông đến năm 2020. (16/09)
Ngày 30/08/2013 UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành Quyết định số 1361/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chế biến nông, lâm sản tỉnh Đắk Nông đến năm 2020. Theo đó, mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể của quy hoạch này đến năm 2020 như sau:
Đắk Nông: Phê duyệt rà soát, bổ sung Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2011 đến 2020, có xét đến năm 2025. (05/08)
Ngày 30/12/2011 UBND tỉnh Đăk Nông ban hành Quyết định số 2118/QĐ-UBND về việc phê duyệt rà soát, bổ sung Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2011 đến 2020, có xét đến năm 2025. Theo đó, về quan điểm, mục tiêu, định hướng của quy hoạch này đến năm 2025 như sau:

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp
    • Đăk Nông - Cơ hội đầu tư 1
    • Văn nghệ chào mừng đại hội Đảng