Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
7
3
7
1
5

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
3
Hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất năm 2017 (07/03)
Giờ Trái đất là một sự kiện toàn cầu do Quỹ quốc tế và bảo vệ thiên nhiên (WWF) tổ chức và diễn ra vào ngày Thứ Bảy cuối cùng của tháng 3 hàng năm. Sự kiện Giờ Trái đất năm nay diễn ra từ 20h30’ đến 21h30’, Thứ 7, ngày 25/3/2017.
Phương pháp đánh giá thực hiện tiêu chí số 4 về điện nông thôn trong bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 (25/11)
Nhằm đảm bảo tính thống nhất trong việc hướng dẫn đánh giá tiêu chí số 4 về điện trong bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, ngày 28/10/2016, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 4293/QĐ-BCT ngày 28/10/2016 của Bộ Công Thương về việc phương pháp đánh giá thực hiện tiêu chí số 4 về điện nông thôn trong bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, và thay thế Qu...
Tình hình thực hiện Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả sau 5 năm thực hiện và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. (24/11)
Luật sử dụng năng lượng Tiết kiệm và hiệu quả (Luật số 50/2010/QH12) được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2010, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2011. Việc ban hành Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đã khẳng định quan điểm nhất quán của Việt Nam coi sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là chính sách được ưu tiên hàng đầu, giữ vai trò quan trọng trong việc thực hiện chiến lược phát triển kinh tế gắn với an ninh năng lượng và bảo vệ môi trường, phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước và hội nhập kinh tế quốc tế. Sau 5 năm Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả có hiệu lực, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đã được xây dựng và ban hành, tạo thành khung pháp lý tương đối hoàn chỉnh, đảm bảo cho tính thực thi và có hiệu lực cao trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
Công bố Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Đăk Nông giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 – Hợp phần 1: Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV (20/10)
Ngày 11 tháng 7 năm 2016, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số: 2907/QĐ-BCT về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Đăk Nông giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 – Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV.
Một số hướng dẫn sử dụng điện an toàn trong nhân dân mùa mưa bão năm 2016 (01/09)
Hàng năm, cứ đến mùa mưa bão, các sự cố lưới điện, tai nạn điện có chiều hướng gia tăng, gây thiệt hại về người và tài sản, thiết bị. Một số sự cố về điện thường gặp vào mùa mưa bão như: Sét đánh vào đường dây dẫn điện; giông, lốc gây ngã đỗ cây, các vật liệu dẫn điện bay vào đường dây dẫn điện; khi nước dâng cao gây ngập làm rò điện từ các thiết bị điện ra môi trường xung quanh; sạt, lở đất gây ngã, nghiêng đường dây dẫn điện dẫn đến mất điện, .... Để chủ động phòng ngừa sự cố lưới điện, sử dụng các thiết bị, dụng cụ dùng điện an toàn, tránh thiệt hại về người và tài sản của nhân dân trong mùa mưa bão năm 2016, Sở Công Thương hướng dẫn một số biện pháp để phòng ngừa tai nạn điện có thể xảy ra trong mùa mưa bão và sử dụng điện an toàn như sau:

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp
    • Đăk Nông - Cơ hội đầu tư 1
    • Văn nghệ chào mừng đại hội Đảng