Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
0
7
7
8
6
0

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
9
 

 LỊCH TIẾP CÔNG DÂN

 
Kết quả công tác thanh tra năm 2010

 

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH ĐẮK NÔNG

 

Căn cứ Luật Tiếp công dân ngày 25 tháng 11 năm 2013 và Quyết định số 127/QĐ-SCT ngày 20/12/2017 của Giám đốc Sở Công Thương Ban hành Quy chế tiếp công dân.

Sở Công Thương Thông báo Lịch tiếp công dân cụ thể như sau:

 

 

Chủ trì

Tiếp Công dân

Ngày tiếp công dân

Giám đốc Sở

Định kỳ

Vào ngày 10 và ngày 20 hàng tháng (nếu trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ thì chuyển sang ngày làm việc tiếp theo liền kề) và tiếp đột xuất khi có yêu cầu khẩn thiết theo quy định.

Công chức Thanh tra Sở

Thường xuyên


Vào các ngày làm việc hàng tháng (
trừ các ngày nghỉ và ngày lễ).

 

Địa điểm tiếp công dân: Phòng làm việc Thanh tra Sở

Nội dung: Tiếp nhận khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền giải quyết của Giám đốc Sở, Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc để xem xét, ra quyết định giải quyết khiếu nại; kết luận nội dung tố cáo; xem xét, giải quyết kiến nghị, phản ánh; trả lời cho công dân theo quy định pháp luật.

Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông thông báo để các tổ chức, cá nhân và đơn vị có liên quan được biết và thực hiện./. 

                      

  • Đăk Nông - Cơ hội đầu tư 1
  • Văn nghệ chào mừng đại hội Đảng