Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
0
7
7
9
3
2

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
4
Kết quả công tác thanh tra năm 2010

 

NỘI QUY QUY CHẾ TIẾP CÔNG DÂN

CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH ĐẮK NÔNG

 

Thực hiện Luật Tiếp công dân ngày 25/11/2013; Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Tiếp công dân; Thông tư số 06/2014/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Thanh tra Chính phủ quy định Quy trình tiếp công dân; Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND ngày 18/7/2017 của UBND tỉnh Đắk Nông Ban hành Quy định về công tác tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Ngày 20/12/2017, Giám đốc Sở Công Thương ban hành Quyết định số 127/QĐ-SCT về Quy chế tiếp công dân của Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông và Quyết định số 128/QĐ-SCT về Nội quy tiếp công dân củaSở Công Thương tỉnh Đắk Nông. 

3. QD 127_SCT_2017 quy che tiep cong dan.pdf3. QD 127_SCT_2017 quy che tiep cong dan.pdf.


 

 

 

 

 

 

                      

  • Đăk Nông - Cơ hội đầu tư 1
  • Văn nghệ chào mừng đại hội Đảng