Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 

 

 

 

LỊCH CÔNG TÁC

(22/10/2018 – 26/10/2018)

 

Ngày

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

 

 

22-30/10/2018

8h - 17h

Giấy mời họp thẩm định các vấn đề liên quan đến các dự án như: tác động của dự án đến môi trường, sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng… theo quy định, làm cơ sở tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định chủ trương đầu tư danh mục dự án khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP, ngày 17/4/2018 của Chính phủ

Lãnh đạo Sở

Phòng họp (Lầu 3) Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đăk Nông

23/10/2018

08 giờ 00 phút

Giấy mời tham dự Ngày phụ nữ khởi nghiệp năm 2018

Đ/c Hương Trưởng phòng KHTCTH

Trung tâm Hội nghị tỉnh Đăk Nông