Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 

 

 LỊCH CÔNG TÁC TỪ NGÀY 19/11/2018 ĐẾN NGÀY 25/11/2018

 

Ngày

Thời gian

Nội dung

Lãnh đạo UBND chủ trì/tham dự

Địa điểm

Thành phần

Lãnh đạo VP và phòng CM theo dõi

Ghi chú

Thứ 2 (19/11/2018)

Thứ 3 (20/11/2018)

Thứ 4 (21/11/2018)

Thứ 5 (22/11/2018)

14 giờ 00 phút

Giấy mời họp rà soát toàn bộ việc đầu tư xây dựng, quản lý sử dụng đất, khai thác dự án cụm Công nghiệp BMC; qua đó, căn cứ quy định tham mưu, đề xuất UBND tỉnh giải pháp cụ thể để xử lý, tránh lãng phí nguồn tài nguyên đất

Lãnh đạo phòng QLCN

Phòng họp Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đăk Nông

Thứ 6 (23/11/2018)

Thứ 7 (24/11/2018)