Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 

 

 

LỊCH CÔNG TÁC

(Từ ngày 21/12/2016 – Ngày 30/12/2016)

 

 

 

Ngày

Giờ

Nội dung công việc

Thành phần

Ðịa điểm

21/12/2016

08h 00 phút

Giấy mời Hội nghị tổng kết 04 năm thực hiện Quyết định số 03/2012/QĐ-UBND ngày 09/3/2012 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định các chính sách phát triển nguồn nhân lực trong hệ thống chính trị tỉnh giai đoạn 2012-2015

Giám đốc

Bùi Huy Thành

Hội trường Văn phòng UBND tỉnh Đăk Nông

22/12/2016

14h 00

V/v mời dự Hội nghị học tập quan triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)

Phó Giám đốc

Nguyễn Tiến Sơn

Trung tâm Hội nghị tỉnh Đăk Nông

22/12/2016

08h 00

Giấy mời họp tổng kết hoạt động Khối thi đua năm 2016

Chánh Văn phòng

Phạm Chung

Phòng họp trực tuyến VP UBND tỉnh Đăk Nông

29/12/2016

08h 00

Giấy mời Hội thảo báo cáo kết quả thực hiện dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (VNSAT) tỉnh Đăk Nông năm 2016

Phó Giám đốc

Nguyễn Tiến Sơn

Hội trường khách sạn Lodge Resort

30/12/2016

08h 00

Giấy mời về việc dự Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập 01/01/2007 - 01/01/2017) và đón nhận Huân chương lao động hạng ba

Giám đốc

Bùi Huy Thành

Hội trường huyện Tuy Đức

30/12/2016

08h 00

Giấy mời tập huấn triển khai quyết định số 1997/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ

Đại diện

Phòng QLTM

TP. Hồ Chí Minh