Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 

 

 

LỊCH CÔNG TÁC

(02/5/2018 – 04/5/2018)

NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

ĐỊA ĐIỂM

03/5/2018

08h 00’

Hội nghị đánh giá tình hình triển khai thực hiện công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm.

Thực hiện: PGĐ Phạm Tường Độ

Hội trường

UBND tỉnh Đăk Nông