Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
8
7
2
8
8
8

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
2
4
Thông tin giá cả
Chọn ngày:


STTTênGiáLoạiNgày
1(FOB-TP. HCM): 03/8/2018 1.524 USD/tấn Giá cà phê 03/08/2018
2cà phê nhân xô 5% đen vỡ 03/8/2018 34.700 – 34.900 đ/kg Giá cà phê 03/08/2018
3(FOB-TP. HCM): 01/8/2018 1.524 USD/tấn Giá cà phê 01/08/2018
4cà phê nhân xô 5% đen vỡ 01/8/2018 34.700 – 34.900 đ/kg Giá cà phê 01/08/2018
5(FOB-TP. HCM): 27/7/2018 1.532 USD/tấn Giá cà phê 27/07/2018
6cà phê nhân xô 5% đen vỡ 27/7/2018 34.800 – 35.000 đ/kg Giá cà phê 27/07/2018
7(FOB-TP. HCM): 25/7/2018 1.573 USD/tấn Giá cà phê 25/07/2018
8cà phê nhân xô 5% đen vỡ 25/7/2018 35.400 – 35.600 đ/kg Giá cà phê 25/07/2018
9(FOB-TP. HCM): 23/7/2018 1.563 USD/tấn Giá cà phê 23/07/2018
10cà phê nhân xô 5% đen vỡ 23/7/2018 35.300 – 35.500 đ/kg Giá cà phê 23/07/2018
11(FOB-TP. HCM): 20/7/2018 1.552 USD/tấn Giá cà phê 20/07/2018
12cà phê nhân xô 5% đen vỡ 20/7/2018 35.000 – 35.200 đ/kg Giá cà phê 20/07/2018
13(FOB-TP. HCM): 16/7/2018 1.546 USD/tấn Giá cà phê 16/07/2018
14cà phê nhân xô 5% đen vỡ 16/7/2018 35.100 – 35.300 đ/kg Giá cà phê 16/07/2018
15(FOB-TP. HCM): 13/7/2018 1.561 USD/tấn Giá cà phê 13/07/2018
16cà phê nhân xô 5% đen vỡ 13/7/2018 35.300 – 35.500 đ/kg Giá cà phê 13/07/2018
17(FOB-TP. HCM): 04/6/2018 1.610 USD/tấn Giá cà phê 04/06/2018
18cà phê nhân xô 5% đen vỡ 04/6/2018 36.300 - 36.500 đ/kg Giá cà phê 04/06/2018
19(FOB-TP. HCM): 01/6/2018 1.612 USD/tấn Giá cà phê 01/06/2018
20cà phê nhân xô 5% đen vỡ 01/6/2018 36.200 - 36.400 đ/kg Giá cà phê 01/06/2018
1
2 3 4 5 6 7 8 9
Trang tiếp theo Trang cuối
  • Đăk Nông - Cơ hội đầu tư 1
  • Văn nghệ chào mừng đại hội Đảng