Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
7
2
7
8
6

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Thông tin giá cả
Chọn ngày:


STTTênGiáLoạiNgày
1(FOB-TP.HCM): 17/10/2018 1.635 USD/tấn Giá cà phê 17/10/2018
2cà phê nhân xô 5% đen vỡ 17/10/2018 37.300 – 37.500 đ/kg Giá cà phê 17/10/2018
3(FOB-TP.HCM) 15/10/2018 1.605 USD/tấn Giá cà phê 15/10/2018
4cà phê nhân xô 5% đen vỡ 15/10/2018 36.700 – 36.900 đ/kg Giá cà phê 15/10/2018
5(FOB-TP.HCM): 12/10/2018 1.562 USD/tấn Giá cà phê 12/10/2018
6cà phê nhân xô 5% đen vỡ 12/10/2018 35.700 – 35.900 đ/kg Giá cà phê 12/10/2018
7(FOB-TP. HCM): 24/9/2018 1.414 USD/tấn Giá cà phê 24/09/2018
8cà phê nhân xô 5% đen vỡ 24/9/2018 32.400 – 32.600 đ/kg Giá cà phê 24/09/2018
9(FOB-TP. HCM): 21/9/2018 1.414 USD/tấn Giá cà phê 21/09/2018
10cà phê nhân xô 5% đen vỡ 21/9/2018 32.200 – 32.400 đ/kg Giá cà phê 21/09/2018
11(FOB-TP. HCM): 19/9/2018 1.417 USD/tấn Giá cà phê 19/09/2018
12cà phê nhân xô 5% đen vỡ 19/9/2018 32.300 – 32.500 đ/kg Giá cà phê 19/09/2018
13(FOB-TP. HCM): 17/9/2018 1.414 USD/tấn Giá cà phê 17/09/2018
14cà phê nhân xô 5% đen vỡ 17/9/2018 32.300 – 32.500 đ/kg Giá cà phê 17/09/2018
15(FOB-TP. HCM): 14/9/2018 .415 USD/tấn Giá cà phê 14/09/2018
16cà phê nhân xô 5% đen vỡ 14/9/2018 32.400 – 32.600 đ/kg Giá cà phê 14/09/2018
17(FOB-TP. HCM): 12/9/2018 1.388 USD/tấn Giá cà phê 12/09/2018
18cà phê nhân xô 5% đen vỡ 12/9/2018 32.300 – 32.500 đ/kg Giá cà phê 12/09/2018
19(FOB-TP. HCM): 10/9/2018 1.401 USD/tấn Giá cà phê 10/09/2018
20cà phê nhân xô 5% đen vỡ 10/9/2018 32.500 – 32.700 đ/kg Giá cà phê 10/09/2018
1
2 3 4 5 6 7 8 9
Trang tiếp theo Trang cuối
  • Đăk Nông - Cơ hội đầu tư 1
  • Văn nghệ chào mừng đại hội Đảng