Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
4
3
0
4
8
2

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
1
1
Thông tin giá cả
Chọn ngày:


STTTênGiáLoạiNgày
1Giá vàng tại thị xã Gia Nghĩa 19/7/2017 Mua vào: 3.390.000 đ/chỉ Giá vàng 19/07/2017
2Giá vàng tại thị xã Gia Nghĩa 19/7/2017 bán ra: 3.440.000 đ/chỉ Giá vàng 19/07/2017
3Giá tiêu đen Đắk Nông 14/7/2017 bán ra: 3.400.000 đ/chỉ Giá vàng 14/07/2017
4Giá vàng tại thị xã Gia Nghĩa 14/7/2017 Mua vào: 3.350.000 đ/chỉ Giá vàng 14/07/2017
5Giá vàng tại thị xã Gia Nghĩa 12/7/2017 Mua vào: 3.350.000 đ/chỉ Giá vàng 12/07/2017
6Giá vàng tại thị xã Gia Nghĩa 12/7/2017 bán ra: 3.400.000 đ/chỉ Giá vàng 12/07/2017
7Giá vàng tại thị xã Gia Nghĩa 10/7/2017 Mua vào: 3.350.000 đ/chỉ Giá vàng 10/07/2017
8Giá vàng tại thị xã Gia Nghĩa 10/7/2017 bán ra: 3.400.000 đ/chỉ Giá vàng 10/07/2017
9Giá vàng tại thị xã Gia Nghĩa 07/7/2017 Mua vào: 3.370.000 đ/chỉ Giá vàng 07/07/2017
10Giá vàng tại thị xã Gia Nghĩa 07/7/2017 bán ra: 3.420.000 đ/chỉ Giá vàng 07/07/2017
11Giá vàng tại thị xã Gia Nghĩa 05/7/2017 Mua vào: 3.380.000 đ/chỉ Giá vàng 05/07/2017
12Giá vàng tại thị xã Gia Nghĩa 05/7/2017 bán ra: 3.430.000 đ/chỉ Giá vàng 05/07/2017
13Giá vàng tại thị xã Gia Nghĩa 03/7/2017 Mua vào: 3.410.000 đ/chỉ Giá vàng 03/07/2017
14Giá vàng tại thị xã Gia Nghĩa 03/7/2017 bán ra: 3.460.000 đ/chỉ Giá vàng 03/07/2017
15Giá vàng tại thị xã Gia Nghĩa 30/6/2017 Mua vào: 3.420.000 đ/chỉ Giá vàng 30/06/2017
16Giá vàng tại thị xã Gia Nghĩa 30/6/2017 bán ra: 3.470.000 đ/chỉ Giá vàng 30/06/2017
17Giá vàng tại thị xã Gia Nghĩa 28/6/2017 Mua vào: 3.410.000 đ/chỉ Giá vàng 28/06/2017
18Giá vàng tại thị xã Gia Nghĩa 28/6/2017 bán ra: 3.460.000 đ/chỉ Giá vàng 28/06/2017
19Giá vàng tại thị xã Gia Nghĩa 26/6/2017 Mua vào: 3.430.000 đ/chỉ; Giá vàng 26/06/2017
20Giá vàng tại thị xã Gia Nghĩa 26/6/2017 bán ra: 3.480.000 đ/chỉ Giá vàng 26/06/2017
1
2 3 4 5 6 7 8 9
Trang tiếp theo Trang cuối
  • Đăk Nông - Cơ hội đầu tư 1
  • Văn nghệ chào mừng đại hội Đảng