Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
5
5
0
7
0
6

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
1
9
Thông tin giá cả
Chọn ngày:


STTTênGiáLoạiNgày
1Giá vàng tại thị xã Gia Nghĩa 25/9/2017 Mua vào: 3.510.000 đ/chỉ; Giá vàng 25/09/2017
2Giá vàng tại thị xã Gia Nghĩa 25/9/2017 bán ra: 3.560.000 đ/chỉ Giá vàng 25/09/2017
3Giá vàng tại thị xã Gia Nghĩa 22/9/2017 Mua vào: 3.510.000 đ/chỉ; Giá vàng 22/09/2017
4Giá vàng tại thị xã Gia Nghĩa 22/9/2017 bán ra: 3.560.000 đ/chỉ Giá vàng 22/09/2017
5Giá vàng tại thị xã Gia Nghĩa 11/9/2017 Mua vào: 3.580.000 đ/chỉ Giá vàng 11/09/2017
6Giá vàng tại thị xã Gia Nghĩa 11/9/2017 bán ra: 3.630.000 đ/chỉ Giá vàng 11/09/2017
7Giá vàng tại thị xã Gia Nghĩa 08/9/2017 Mua vào: 3.610.000 đ/chỉ Giá vàng 08/09/2017
8Giá vàng tại thị xã Gia Nghĩa 08/9/2017 bán ra: 3.660.000 đ/chỉ Giá vàng 08/09/2017
9Giá vàng tại thị xã Gia Nghĩa 25/8/2017 Mua vào: 3.480.000 đ/chỉ Giá vàng 25/08/2017
10Giá vàng tại thị xã Gia Nghĩa 25/8/2017 bán ra: 3.530.000 đ/chỉ Giá vàng 25/08/2017
11Giá vàng tại thị xã Gia Nghĩa 23/8/2017 Mua vào: 3.480.000 đ/chỉ Giá vàng 23/08/2017
12Giá vàng tại thị xã Gia Nghĩa 23/8/2017 bán ra: 3.530.000 đ/chỉ Giá vàng 23/08/2017
13Giá vàng tại thị xã Gia Nghĩa 21/8/2017 Mua vào: 3.470.000 đ/chỉ Giá vàng 21/08/2017
14Giá vàng tại thị xã Gia Nghĩa 21/8/2017 bán ra: 3.520.000 đ/chỉ Giá vàng 21/08/2017
15Giá vàng tại thị xã Gia Nghĩa 18/8/2017 Mua vào: 3.450.000 đ/chỉ Giá vàng 18/08/2017
16Giá vàng tại thị xã Gia Nghĩa 18/8/2017 bán ra: 3.500.000 đ/chỉ Giá vàng 18/08/2017
17Giá vàng tại thị xã Gia Nghĩa 16/8/2017 Mua vào: 3.430.000 đ/chỉ Giá vàng 16/08/2017
18Giá vàng tại thị xã Gia Nghĩa 16/8/2017 bán ra: 3.480.000 đ/chỉ Giá vàng 16/08/2017
19Giá vàng tại thị xã Gia Nghĩa 14/8/2017 Mua vào: 3.450.000 đ/chỉ; Giá vàng 14/08/2017
20Giá vàng tại thị xã Gia Nghĩa 14/8/2017 bán ra: 3.500.000 đ/chỉ Giá vàng 14/08/2017
1
2 3 4 5 6 7 8 9
Trang tiếp theo Trang cuối
  • Đăk Nông - Cơ hội đầu tư 1
  • Văn nghệ chào mừng đại hội Đảng