Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
0
4
1
4
3
9

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
3
Thông tin giá cả
Chọn ngày:


STTTênGiáLoạiNgày
1cà phê nhân xô 5% 14/11/2018 35.700 – 35.900 đ/kg Giá nông sản 14/11/2018
2Giá tiêu đen Đắk Nông 14/11/2018 54.000 – 56.000 đ/kg Giá nông sản 14/11/2018
3Giá tiêu đen Đắk Nông 12/11/2018 53.000 – 55.000 đ/kg Giá nông sản 12/11/2018
4Giá tiêu đen Đắk Nông 17/10/2018 53.000 – 55.000 đ/kg Giá nông sản 17/10/2018
5Giá tiêu đen Đắk Nông 15/10/2018 53.000 – 55.000 đ/kg Giá nông sản 15/10/2018
6Giá tiêu đen Đắk Nông 12/10/2018 53.000 – 55.000 đ/kg Giá nông sản 12/10/2018
7Giá tiêu đen Đắk Nông 24/9/2018 49.000 – 51.000 đ/kg Giá nông sản 24/09/2018
8Giá tiêu đen Đắk Nông 21/9/2018 49.000 – 51.000 đ/kg Giá nông sản 21/09/2018
9Giá tiêu đen Đắk Nông 19/9/2018 49.000 – 51.000 đ/kg Giá nông sản 19/09/2018
10Giá tiêu đen Đắk Nông 17/9/2018 49.000 – 51.000 đ/kg Giá nông sản 17/09/2018
11Giá tiêu đen Đắk Nông 14/9/2018 49.000 – 51.000 đ/kg Giá nông sản 14/09/2018
12Giá tiêu đen Đắk Nông 12/9/2018 48.000 – 50.000 đ/kg Giá nông sản 12/09/2018
13Giá tiêu đen Đắk Nông 10/9/2018 48.000 – 50.000 đ/kg Giá nông sản 10/09/2018
14Giá tiêu đen Đắk Nông 24/8/2018 47.000 – 49.000 đ/kg Giá nông sản 24/08/2018
15Giá tiêu đen Đắk Nông 22/8/2018 47.000 – 49.000 đ/kg Giá nông sản 22/08/2018
16Giá tiêu đen Đắk Nông 03/8/2018 50.000 – 52.000 đ/kg Giá nông sản 03/08/2018
17Giá tiêu đen Đắk Nông 01/8/2018 51.000 – 53.000 đ/kg Giá nông sản 01/08/2018
18Giá tiêu đen Đắk Nông 27/7/2018 52.000 – 54.000 đ/kg Giá nông sản 27/07/2018
19Giá tiêu đen Đắk Nông25/7/2018 51.000 – 53.000 đ/kg Giá nông sản 25/07/2018
20Giá tiêu đen Đắk Nông 23/7/2018 52.000 – 54.000 đ/kg Giá nông sản 23/07/2018
1
2 3 4 5 6 7 8 9
Trang tiếp theo Trang cuối
  • Đăk Nông - Cơ hội đầu tư 1
  • Văn nghệ chào mừng đại hội Đảng