Hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm OCOP của các tỉnh Bình Thuận, Kiên Giang, Kon Tum, Phú Yên, Hà Nam (31/03/2021)

Nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn các tỉnh Bình Thuận, Kiên Giang, Kon Tum, Phú Yên, Hà Nam giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường tiêu thụ các sản phẩm OCOP. Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông đề nghị các đơn vị sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh quan tâm nghiên cứu, tìm hiểu thông tin và ký kết hợp tác tiêu thụ các sản phẩm OCOP của các tỉnh trên, cụ thể như sau:

1. Tỉnh Bình Thuận, đã công nhận và phân hạng cho 56 sản phẩm OCOP cấp tỉnh năm 2020 tập trung vào nhóm ngành thực phẩm, đồ uống, các sản phẩm đặc trưng, lợi thế của tỉnh như: trái thanh long, nước mắm truyền thống, gạo … (đính kèm thông tin về doanh nghiệp và sản phẩm của tỉnh Bình Thuận tại đây: ).

2. Tỉnh Kiên Giang, đã công nhận 18 sản phẩm OCOP và 34 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh (đính kèm thông tin về doanh nghiệp và sản phẩm của tỉnh Kiên Giang tại đây).

3. Tỉnh Kon Tum, năm 2020 đã cấp giấy chứng nhận sản phẩm OCOP cho 88 sản phẩm (2 sản phẩm du lịch) của 54 đơn vị trên địa bàn tỉnh (đính kèm thông tin về doanh nghiệp và sản phẩm của tỉnh Kon Tum tại đây).

4. Tỉnh Phú Yên, năm 2020 đã công nhận 09 sản phẩm OCOP cấp tỉnh, tập trung vào các nhóm ngành thực phẩm, đồ uống, các sản phẩm đặc trưng, lợi thế của tỉnh như: nước mắm, dầu đậu phộng, gạo thơm, rượu tằm, tà Diệp hạ châu … (đính kèm thông tin về doanh nghiệp và sản phẩm của tỉnh Phú Yên tại đây).

3. Tỉnh Hà Nam, đến nay đã công nhận 41 sản phẩm OCOP cấp tỉnh, tập trung vào các nhóm ngành thực phẩm, đồ uống, chè, thủ công mỹ nghệ, các sản phẩm đặc trưng, lợi thế của tỉnh (đính kèm thông tin về doanh nghiệp và sản phẩm của tỉnh Hà Nam tại đây)

T.Lượt-QLTM

Lượt xem:  14 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 4 1 2 3 4
 Go To 
 
Xem theo ngày :
Liên kết web