Các nước thành viên WTO thông báo Dự thảo quy định về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động vật, thực vật (SPS) (03/12/2020)
Thực hiện nội dung Công văn số 1357/XNK-NS ngày 23/11/2020 của Cục Xuất Nhập khẩu – Bộ Công Thương về việc các nước thành viên WTO thông báo Dự thảo quy định về SPS tháng 10 năm 2020. Sở Công Thương cung cấp một số thông tin, như sau:

             Nhằm hỗ trợ địa phương, các doanh nghiệp kịp thời nắm bắt được thông tin liên quan đến quy định về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động, thực vật (SPS) khi xuất khẩu nông sản, thực phẩm ra nước ngoài, đồng thời để các cơ quan quản lý nhà nước thực hiện tốt việc đảm bảo tính minh bạch trong thực thi các quyền và nghĩa vụ đối với Hiệp định SPS của WTO cũng như các nội dung Chương SPS trong khuôn khổ của Hiệp định thương mại tự do đã ký kết. Văn phòng SPS Việt Nam đã tổng hợp, biên tập Bản tin SPS Việt Nam định kỳ 1 tháng/lần.

           Vì vậy, Sở Công Thương cung cấp đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có liên quan để tham khảo bản tin tại chuyên trang Cổng thông tin điện tử của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn: http://www.spsvietnam.gov.vn/van-phong-sps-viet-nam-xuat-ban-ban-tin-sps-viet-nam; hoặc tại kết nối liên kết tại chuyên trang Cổng thông tin điện tử của Bộ Công Thương: https://www.moit.gov.vn/wed/guest/tin-chi-tiet/-/chi-tiet/nam-tin-sps-so-1-thang-8-2020-20906-1701.html .

Sở Công Thương cung cấp thông tin nêu trên để quý đơn vị biết, chủ động thực hiện./.

T.C.P-QLTM

Lượt xem:  37 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 3 1 2 3
 Go To 
 
Xem theo ngày :
Liên kết web