Kế hoạch triển khai công tác thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương năm 2019
Kế hoạch triển khai công tác thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương năm 2019 (26/04/2019)
Bộ Công Thương vừa ban hành Kế hoạch triển khai công tác thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương năm 2019 nhằm triển khai Kế hoạch số 1475/KH-BCĐTƯATTP ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm.

Theo đó, tại trung ương, Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan của các Bộ, ngành và địa phương thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm liên ngành an toàn thực phẩm trong các dịp cao điểm theo Kế hoạch của Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương.

Bộ Công Thương chỉ đạo, đôn đốc Cục Quản lý thị trường, Sở Công Thương/Ban Quản lý an toàn thực phẩm các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm liên ngành an toàn thực phẩm trong dịp Tết trung thu năm 2019 và phối hợp với các đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành Trung ương thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm liên ngành an toàn thực phẩm trong các dịp cao điểm theo Kế hoạch của Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương và tổng hợp kết quả báo cáo.

Tại địa phương, Sở Công Thương/Ban Quản lý an toàn thực phẩm các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Công Thương thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm liên ngành an toàn thực phẩm trong dịp Tết trung thu năm 2019, Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2019 và tổng hợp kết quả báo cáo.

Cục Quản lý thị trường, Sở Công Thương/Ban Quản lý an toàn thực phẩm các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung trọng tâm các hoạt động thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm theo nội dung hướng dẫn của Kế hoạch.

Về tổ chức thực hiện, Bộ Công Thương giao Vụ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng có liên quan của Bộ, ngành khác kiểm tra, hậu kiểm về an toàn thực phẩm trong các dịp cao điểm theo Kế hoạch của Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương và tổng hợp kết quả thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm của toàn ngành.

Vụ Khoa học và Công nghệ

Lượt xem:  84 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Ý kiến độc giả
{{NguoiGui}}   ()
gửi lúc {binding NgayGui, convert=dateConverter}
{{ HienThiNoiDung(NoiDung,TrangThai)}}
Chưa có bình luận nào của độc giả.
Tin đã đưa
 
Tin Video
Liên kết web
Thống kê truy cập
83,089
Trong ngày: 93
Trong tháng: 4,356
Trong năm: 4,356